Nuotraukos autorius Vygintas Skaraitis/BFL 
© Baltijos fotografijos linija

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    [„Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskųstas, esą, eikvojąs jo turtą. Tuomet, pasišaukęs jį, turtuolis pasakė: 'Ką aš girdžiu apie tave šnekant? Duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu'.
    O tasai tarė sau: 'Ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti neįstengiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos'.
    Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį: 'Kiek tu skolingas mano šeimininkui?' Šis atsakė: 'Šimtą statinių aliejaus'. Tada jis tarė: 'Imk savo skolos raštą, sėsk ir tuojau pat rašyk: penkiasdešimt'. Paskui klausė kitą: 'O kiek tu skolingas?' Anas atsakė: 'Šimtą saikų kviečių'. Jis tarė: 'Imk skolos raštą ir rašyk: aštuoniasdešimt'. Šeimininkas pagyrė suktąjį prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai.
    Taip pat ir aš jums sakau: darykitės bičiulių iš nešvaraus pinigo, kad, galui atėjus, jie priimtų jus į amžinąsias padangtes.]
    Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose, o kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose. Jei tad jūs nepasirodėte verti pasitikėjimo, tvarkydami nešvarų pinigą, tai kas patikės jums tikrąsias vertybes?! Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų?!
    Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie ano bus prisirišęs, o šitą nieku vers.
    Negalite tarnauti Dievui ir pinigui“.

Skaitiniai ABC (606)

Am 8, 4–7: Prieš tuos, kurie „už pinigus perkasi varguolių“

Ps 113, 1–2. 4–6. 7–8. P.: Garbinkite Viešpatį: jis kelia nuo žemės beturtį.

1 Tim 2, 1–8: Už visus žmones reikia atlikinėti maldas Dievui, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti


Aš moku gyventi vargingai ir būti turtingas. Visa ko esu ragavęs: buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis (Fil 4, 12).

Kalbos apie pinigus mus tarsi pažadina. Norime būti nuo nieko nepriklausomi, bet su pinigais yra susijusios tiek daug mūsų gyvenimo sričių ir jie mus taip subtiliai veikia, kad nejučiomis įsipainiojame į jų pinkles. Save klausinėjame: ar Dievas manimi rūpinasi ir finansiškai? Ar pakankamai duodu vargšams? Kaip reiks aprūpinti save senatvėje ir paremti vaikus? Ar vertėtų pirkti šį naują įtaisą? Mums kyla galybė klausimų, susijusių su pinigais ir mūsų gerove, bet nelengva į visus juos atsakyti.

Apaštalas Paulius jautėsi perpratęs šią paslaptį – kaip pasitenkinti mažu arba išgyventi įvairiausiomis aplinkybėmis. Šios paslapties raktas – Paulius mylėjo. Jis gyveno Jėzaus žodžiais: „Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai“ (Lk 16, 13). Štai kodėl Paulius gyrė filipiečius už dosnias aukas skurstančiai Jeruzalės Bažnyčiai. Tos aukos atskleidė, kad jie mylėjo Jėzų ir Jo žmones, todėl ir gebėjo duoti iš visos širdies.

O koks mūsų požiūris į pinigus? Pamėginkime mažinti prisirišimą prie jų stengdamiesi gyventi bent šiek tiek paprasčiau. Štai keli pasiūlymai:

Peržiūrėk savo daiktus. Galbūt turi gerų daiktų, kurių tau nereikia, kurių nė nepaėmei į rankas metus ar net kelerius? Gal vertėtų juos atiduoti stokojančiam?

Planuodamas didelį pirkinį pamąstyk, ar tau jo tikrai reikia. Jei taip, tai ar tikrai tokio didelio, pažymėto garsiu ženklu? Stenkis blaiviai įvertinti savo reikmes.

Jei aukoji labdarai, galbūt peržvelgęs savo metines išlaidas pamatysi, kad gali aukoti truputėlį daugiau. Tegul procentą ar jo dešimtąją dalį daugiau.

Tu gali apsispręsti šiandien gyventi truputėlį paprasčiau nei vakar! Nebūtina tiesmukai sekti šventuoju Pranciškumi ir išdalyti visą savo nuosavybę. Atsisakydamas truputėlio, suteiki Dievui progą tau parodyti, kad Jis yra patikimas ir tikrai pasirūpins tavimi.

Jėzau, noriu mylėti labiausia ir pirmiausia Tave. Padėk man nesileisti valdomam pinigų!

„ŽODIS TARP MŪSŲ“, 2016 m. lapkritis–gruodis.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai