pexels.com nuotr.

Sukvietęs Dvylika, Jėzus suteikė jiems galios visiems demonams sutramdyti ir ligoms gydyti. Paskui išsiuntė Dievo karalystės skelbti, sveikatos ligoniams teikti.
    Jis pasakė jiems: „Nieko neimkite kelionei: nei lazdos, nei krepšio, nei duonos, nei pinigų. Neturėkite nė dviejų palaidinių. Jei įeisite į kokius nors namus, pasibūkite tenai ir iš ten keliaukite toliau. O kur tik žmonės jūsų nepriimtų, išeidami iš to miesto, nusikratykite nuo kojų dulkes kaip liudijimą prieš juos“.
    Taigi išėję jie traukė per aplinkinius kaimus, visur skelbdami gerąją naujieną bei gydydami sergančiuosius.

 Skaitiniai E1 (355)

Ezd 9, 5–9: Mūsų vergijoje Dievas neapleido mūsų

Tob 13, 2. 4abc. 7–8. P.: Viešpačiui Dievui – šlovė per amžius!


Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Kiekvienas protingas žmogus, besiruošdamas kelionei, stengiasi pramatyti viską, kad nepritrūktų „nei lazdos, nei krepšio, nei duonos, nei pinigų...“ O Jėzus liepia pasielgti visiškai kitaip, mums atrodytų – „neprotingai“: iškeliauti be nieko, absoliučiai be nieko.

Ką tai reiškia? Ne vieną sykį Dievas savo reikalavimais mus nustebina ir provokuoja. „Mano keliai tai ne jūsų…“ Iš tikrųjų taip ir yra.

Pirmasis Jėzaus įsakymas dar gali būti suprastas, bet kitas?! Be Evangelijos skelbimo, dar turiu gydyti ligonius kaip Jis? Čia jau atrodo absurdo viršūnė! Teisingai, atrodo – bet tai nėra absurdas!

Jėzus nuo iš mokinių nori visiško pasitikėjimo – ne mūsų sugebėjimais ar menku žmogišku protu, bet Jo malone. Dėl to nereikia nieko imti, nieko planuoti...

Kiekvieną kartą, kai pasikliaujame savo jėgomis – nors ir truputį – liekame vieni iššūkių ir sunkumų akivaizdoje. Bet kai nuolankiai į šalį padedame savo nuomonę, savo išteklius ir save pavedame Dievo apvaizdai – galime pamatyti, pajusti Jo vedimą ir stebuklus.

Visiškai pasitinkint ir save pavedant Dievo malonei, galime patiri Jo Galybę. Tai gali patvirtinti ne tik apaštalai, šventieji, bet ir mūsų dienų Evangelijos skelbėjai.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai