Evgenios Levin nuotrauka

Erodas tarė: „Jonui aš nukirsdinau galvą; o kas yra šitas, apie kurį girdžiu pasakojant tokius dalykus?!“ Ir jis panoro pamatyti Jėzų.
Tetrarchas Erodas išgirdo apie visus tuos įvykius ir nežinojo, ką manyti, nes vieni sakė: Jonas prisikėlęs iš numirusiųjų, kiti: pasirodęs Elijas, dar kiti: prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų.

Skaitiniai E1 (357)

Ag 1, 1–8: Atstatykite šventyklą, kad aš ja gėrėčiaus

Ps 149, 1–2. 3–4. 5–6a. 9b. P.: Viešpats myli savo tautą.


Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Erodas labai norėjo pamatyti Jėzų. Kodėl? Dėl smalsumo? Dėl neramios sąžinės po Jono Krikštytojo mirties?

O dėl ko ir Tu nori pamatyti Jėzų? Patirti Jo malonės? Išprašyti sveikatos, stiprybės, sėkmės savo šeimai, gerų rezultatų moksle, vaiko atsivertimo, pagalbos?.. Prašyti, prašyti be galo, kad gautum tai, ko tau reikia, ar ne? Jei taip – tai visada tas, kuris svarbiausias, busi Tu, o ne Jis. Ir Jo ieškosi dėl savęs, dėl savo naudos, o ne dėl Jo.

O gal verta surizikuoti ieškoti Jėzaus dėl Jo paties? Tiesiog norėk būti su Juo, įsiklausyti į Jo žodžius, pažinti Jo valią ar tyloje suvienyti savo širdį su Jo Širdimi. Ieškok tik Jo ir daugiau nieko. Jis gi pasakė: „Ieškokite Dievo Karalystės, o visa kita bus jums pridėta“. Sakyčiau, kad gausime netgi daugiau, negu sugebėtume paprašyti.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai