Kristus Pantokratorius. Sinajaus šv. Kotrynos vienuolynas (VI a.). Wikipedia.org nuotrauka

Kartą, kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos: „Kuo mane laiko žmonės?“

Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti sako, prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų“.

    Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?“
    Petras atsakė: „Dievo Mesiju“.
    Jėzus sudraudė juos, įsakydamas niekam to nesakyti. Jis dar pridūrė: „Žmogaus Sūnui reikės daug kentėti. Jis bus seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikels“.
 

Skaitiniai E1 (359)

Ag 1, 15b – 2, 9: Nedaug praeis laiko, ir šituos namus aš pripildysiu grožio

Ps 43, 1. 2. 3. 4. P.: Aš pasitikiu Viešpačiu: garbinu tikrąjį Dievą – vaduotoją savo.


Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Kodėl Jėzui buvo itin svarbu žinoti žmonių nuomonę apie Jį? Kodėl mokinių paklausė: „O jus kuo mane laikote?“ Jis gi skaito žmonių širdis ir mintis. Tad iš tikrųjų žinojo, ką jie apie Jį galvoja. Kodėl vis dėlto uždavė šį klausimą?

O ką tu pasakytum apie Jėzų? Kas Jis tau? Ar Jį pažįsti? Klausiu ne tik apie tai, ar žinai Jo žemiško gyvenimo istoriją. Ar galėtum pasakyti, koks yra tavo asmeniškas ryšys su Juo? Petro atsakymas – „Tu esi Dievo Mesijas.“ Tai buvo ne tipiškas atsakymas į Katekizmo klausimą, bet jo tikėjimo išpažinimas. Petras pasakė tai, kas slėpėsi jo širdy. Tai buvo visiškai intymus išpažinimas. O tu? Ką galėtum pasakyti? Kas Jėzus yra tavo gyvenime, koks tavo ryšis su Juo?

Kitas dalykas – nors Jėzus žino, ką galvojame apie Jį, vis dėlto Jis nori, kad kiekvienas garsiai, asmeniškai Jam atsakytų. Kodėl? Nes tai pakeistų visą mūsų gyvenimą. Negalima išpažinti Jėzų esant Mesiju ir nepakeisti savo gyvenimo, likti su savo nuodėmėmis ar blogais įpročiais. Reikia kažką daryti, kažką pakeisti savo gyvenime, kad jis taptų Jo mokinio gyvenimu. Kad galiausiai pradėčiau gyventi ne sau, bet Jam. Kad ir kaip šv. Vincentas Paulietis, tarnaujantis Jėzui, globodamas vargšus.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai