Spalio 2 d. Visuotinė Bažnyčia mini Šv. Angelus Sargus.

„Neištiks tavęs žala,
nepalies tavo palapinės nelaimė.
Juk jis palieps savo angelams,
kad saugotų tave visur, kur tik eitumei.
Savo rankomis jie neš tave,
kad kojos į akmenį neužsigautum“ (Ps 91, 10-12)

Dievas globoja visą pasaulį savo Apvaizda, visur būdamas savo visagalybe, išmintimi, savo esme. Netgi mūsų mintys ir norai yra Jam aiškiausiai žinomi ir suprantami. Jis yra mūsų Kūrėjas, Valdovas ir Tėvas. Pamilęs mus amžina meile, Jis siunčia tautoms ir pavieniams asmenims globoti, saugoti ir valdyti savo dangiškąsias dvasias – Angelus Sargus.

Pixabay.com nuotrauka.

Savo gerąjį Angelą Sargą turime kiekvienas nuo pat mažens. Apie tai kalbėjo ir Išganytojas – „Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo Tėvo veidą“ (Mt 18, 10). Katalikų Bažnyčia moko, kad angelai – tai Dievo sutvertos dvasinės būtybės, neturinčios žmogiškojo kūno.

Šv. Angelų Sargų šventė pirmiausia pasirodė Ispanijoje ir Prancūzijoje XVII a.

1667 m., reikalaujant imperatoriui Ferdinandui II, popiežius Klemensas IX šiai šventei paskyrė pirmą rugsėjo sekmadienį. Popiežius Pijus X šią dieną dar kartą patvirtino, kad ši šventė Bažnyčioje būtų minima spalio 2 d.