Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį į svečius. Ji turėjo seserį, vardu Mariją. Ši atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių.
    Morta buvo susirūpinusi visokiu patarnavimu. Ji stabtelėjo ir pasiskundė: „Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų“.
    Tačiau Viešpats atsakė: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta“.

Skaitiniai E1 (380)

Jon 3, 1–10: Niniviečiai nusigręžė nuo piktojo kelio, ir Dievas pasigailėjo

Ps 130, 1–2. 3–4ab. 7–8. P.: Jei vis nedorybes minėsi, Viešpatie, kas begalės išsiteisint?!


Komentaro autorius – Kun. Vytautas Brilius

Darbščiosios Mortos ir pamaldžiosios Marijos pavyzdys dažnai nori užimti tam tikros priešpriešos pozicijas, tačiau iš tikrųjų taip nėra. Jėzus sako, kad Marija, klausydama ir mąstydama Dievo žodį, pasirinko geresniąją dalį, tačiau darbuotis žemėje konkrečia veikla buvo Dievo įsakyta jau pirmiesiems tėvams. Visada raginama tikėjimą išreikšti geraisiais darbais, kurie net vadinami išganymo darbais, kadangi tikrai pelno Dievo meilę. Galima išganymą pasiekti net be gerųjų darbų, jei žmogus bent jau mirties valandą atsigręžia į Dievą.

Būtent vidinė žmogaus nuostata veda į išganymą, todėl yra brangiausia dalis. Marija tąkart neprisidėjo prie Mortos darbų, tačiau Jėzaus artumoje suformuotos dvasios nuostatos būtinai pasireiškia konkrečiais gyvenimo darbais. Ninevės gyventojai tik trumpam susilaikė nuo blogio ir širdimi atsigręžė į Viešpatį, tačiau to pakako, kad pelnytų pasigailėjimą. Praeities blogis buvo atleistas, o ateities silpnumas gal padėjo to blogio daryti mažiau.

Todėl žinome, kad ir Dievo žodis ir gerieji darbai yra išganingi, kai keičia pačią širdį, vienydami ją su Viešpaties širdimi.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai