Emilija ir Karolis Wojtylos. Wikipedia.org nuotrauka

Lenkijos vyskupų konferencija praneša, jog vykusiame plenariniame posėdyje išreikštas pritarimas leisti pradėti šv. Jono Pauliaus II tėvų – Karolio ir Emilijos Wojtylų – beatifikacijos procesą. Krokuvos arkivyskupijai patikėta rūpintis beatifikacijos bylų vedimu.

Šis Lenkijos vyskupų nutarimas atveria galimybę kreiptis į Šventąjį Sostą, prašant pradėti beatifikacijos procesą vyskupijos lygmeniu.

Emilija Kaczorowska (1884–1929) gimė kuklioje amatininkų šeimoje, buvo penktas vaikas iš trylikos. Baigė 8 klasių religinę mokyklą. Po santuokos dirbo siuvėja.

Karolis Wojtyla (1879–1941) pagal profesiją taip pat buvo siuvėjas, tačiau 1900 m. pašauktas į Austrijos-Vengrijos kariuomenę, beveik tris dešimtmečius praleido karinėje tarnyboje. Dalyvavo I Pasauliniame kare, vėliau, Lenkijai atgavus nepriklausomybę, tapo šios valstybės karininku.

Nėra tiksliai aišku, kuriais metais susituokė Emilija ir Karolis – greičiausiai 1904 m. Pora susilaukė trijų vaikų. Pirmagimis Edmundas dirbo gydytoju, duktė Olga Marija mirė dar kūdikystėje, o trečiasis vaikas Karolis Juzefas į istorijos puslapius bus įrašytas kaip popiežius šv. Jonas Paulius II.

Lenkijos vyskupų konferencijos ir pl.wikipedia.org informacija