Jėzus kalbėjo:
    „Vargas jums! Jūs statote pranašams paminklus, o jūsų tėvai juos žudė! Taigi jūs liudijate ir pritariate savo tėvų darbams. Jie žudė, o jūs statote paminklus.
    Štai kodėl Dievo Išmintis yra pasakiusi: 'Aš siųsiu pas juos pranašų ir apaštalų, o jie vienus žudys, kitus persekios, kad iš šios kartos būtų pareikalauta visų pranašų kraujo, pradedant Abelio krauju iki kraujo Zacharijo, kuris buvo nužudytas tarp altoriaus ir šventyklos'. Taip! Aš sakau, jog bus pareikalauta jo iš šios kartos.
    Vargas jums, Įstatymo mokytojai! Jūs pasisavinote pažinimo raktą, bet patys nėjote ir norintiems įeiti kliudėte“.

Skaitiniai E1 (397)

Rom 3, 21–30: Žmogus nuteisinamas tikėjimu, be įstatymo darbų

Ps 130, 1–2. 3–4. 5–6. P.: Dievas yra gailestingas: jis visuomet išvaduoja.


Komentaro autorė – Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandienė Evangelijos ištrauka tęsia Jėzaus pokalbį su fariziejais. Jis atvirai atskleidžia blogį ir kokios sulaukia reakcijos? „Rašto aiškintojai bei fariziejai pradėjo smarkiai Jį pulti ir visaip kamantinėti, tykodami ką nors pagauti iš Jo lūpų.“ Kai pamąstome, tampa akivaizdu, kad Jėzui paviešinus netinkamą elgesį, jie nori sučiupti ir atsikratyti šiuo nepatogiu žmogumi, menkinančiu jų įtakingumą ir galią žmonėms. Visa, ko Jėzus siekia – tai atskleisti jiems patiems vidinį skurdą ir netvarką.

Kaip mes jaučiamės akistatoje su savo neteisumu? Dažnai jaučiamės saugūs ir užtikrinti būdami akli savo trūkumams, kol kas nors juos mums parodo. Kaip rašė Robertas Burnsas, škotų poetas: „O, kad gautum tą dovaną save išvysti kito akimis.“

Kitaip tariant, pamatyti save Tiesos šviesoje, Dievo akivaizdoje. Šventasis Paulius pirmajame skaitinyje teigia, kad išganymas nepriklauso nuo privilegijos būti žydu. Tai, ką darome, ir vien tai bus teismo kriterijus. Žydas Dievo akyse nuteisintas ne dėl to, kad žino Įstatymą ir yra žydas, bet dėl teisaus gyvenimo.

Mes, kurie kliaujamės Jėzumi – koks mūsiškis gyvenimas? Galbūt tuščiai didžiuojamės savo krikščioniškumu, gyvendami kaip anų laikų vyresnieji, dvigubą gyvenimą?

Dėkokime Dievui už didžią tikėjimo dovaną ir prašykime Šventosios Dvasios vesti mus gyvenimo keliu idant gyventume meile ir savo malda bei darbais prisidėtume prie žmonijos gėrio.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai