Cathopic.com nuotrauka

Sekmadienį visame pasaulyje ir Lietuvoje tikintieji melsis už misionierius – dvasininkus ir pasauliečius, kurie tarnauja žmonėms karščiausiuose pasaulio taškuose. Kaip sakė Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktorius kun. Alssandro Barelli SDB, Misijų dienos šv. Mišių rinkliava pasitarnaus tam, kad misionieriai pasiektų labiausiai pagalbos reikalingus žmones.

„Girdime iš žiniasklaidos apie sudėtingas situacijas įvairiuose kraštuose. Tai ne tik karas Sirijoje, kuris tęsiasi jau beveik 10 metų, bet ir maisto stygius Venesueloje, pastaruoju metu stiprėjanti labai didelė humanitarinė krizė Ekvadore, kituose kraštuose“, – vardijo prieš daugiau nei 20 metų į Lietuvą atvykęs italas salezietis.

Pasak kun. A. Barelli SDB, Katalikų Bažnyčia neapsiriboja šių problemų sprendimu Ypatingąjį misijų mėnesį – spalį: vienuoliai, kunigai ir pasauliečiai misionieriai dirba sudėtingiausiomis sąlygomis kraštuose, kur žmonės labiausiai kenčia ir stokoja.

„Reikia ne tik žmonių, kurie padėtų, bet ir finansinių išteklių paremti veikloms, kurių vietos gyventojai neišgalėtų finansuoti. Šiam tikslui visuotinė Katalikų Bažnyčia kasmet priešpaskutinį spalio sekmadienį renka aukas misijoms. Spalio 20-ąją sekmadienio šv. Mišiose rinkliava misijoms vyks ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio bažnyčiose. Tikinčiųjų aukos bus sutelktos tautų evangelizavimo kongregacijoje Romoje ir pagal misijų prioritetus bei poreikius paskirstytos misijoms pasaulyje“, – sakė kun. A. Barelli.

Misijoms paaukotais pinigais finansuojama ne tik maldos namų statyba, bet ir katalikiškųjų mokyklų tinklo plėtra misijų kraštuose, vaikų prieglaudos, ligoninės, ambulatorijos, kitos įstaigos bei jose dirbantys misionieriai, per kuriuos Bažnyčia prisideda prie socialinio teisingumo, kad žmonių teisės būtų gerbiamos ir saugomos nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena ir kas jie yra.

Kun. Alessandro Barelli SDB . Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos nuotrauka

Ypatingojo misijų mėnesio tema – „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“ – minima popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško Maximum illud apie katalikų misijų atnaujinimą (1919 m.) 100 metų sukaktis. 

Pasak Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktoriaus kun. A. Barelli, šūkis „pakrikštyti ir siunčiami“ reiškia, jog ne tik tikintys, kurie palieka savo šalį ir iškeliauja svetur skleisti Gerosios Naujienos, yra tikri misionieriai. „Kiekvienas katalikas dėl savo priklausymo Bažnyčiai kviečiamas džiaugtis tikėjimo malone ir pasidalyti ja su pažįstamais bei artimais žmonėmis. Todėl savotiškai šį spalio mėnesį būti misionieriais į Lietuvą yra siunčiami visi katalikai. Net 2 milijonai!“ – sako Lietuvoje per 20 metų gyvenantis ir dirbantis kunigas salezietis.

Misijų mėnesiui skirta malda, renginių Lietuvoje kalendorius, misionierių liudijimai, kita medžiaga, kurią galima laisvai naudoti skleidžiant žinią apie Kristaus Bažnyčios misiją pasaulyje, – svetainėje misijos.katalikai.lt.

Lietuvos nacionalinė misijų tarnyba