J. Stancevičiaus nuotrauka

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija, Šeimos ir asmens saviugdos centras “Bendrakeleiviai”  ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas kviečia į doc. dr. Beno Ulevičiaus seminarą „Įvadas į liturgijos ir sakramentinę teologiją“ Guronių rekolekcijų namuose - tai ketvirtoji programos „Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovadinės praktikos pagrindai“ dalis. Dviejų dienų seminaro metu bus aptariami šie klausimai: 

• Kuo ypatinga epocha tarp Kristaus Prisikėlimo ir visų dalykų atbaigimo?
• Kodėl Šventasis Raštas apie pasaulio pabaigą kalba liturginiais terminais?
• Kodėl sakramentai tokie galingi ir sykiu keisti?
• Ką reiškia būti liturginiu krikščionimi?
• Kaip dalyvauti liturgijoje ir priimti sakramentus? Ir kt.

Doc. dr. Benas Ulevičius yra Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto docentas, šio fakulteto dekanas. Jis dėstė teologiją Creightono universitete JAV, yra tarptautinės teologų bendrijos European Theology narys, dalyvavo katalikiškos misijų organizacijos „Renewal Ministries“ misijose JAV, Kanadoje, Afrikoje ir Azijoje. Religijos mokslų žurnalo „Soter“ redkolegijos narys, žurnalo „New Diaconal Review“ redkolegijos narys.

Dalyviai gaus Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto neformalaus įvertinimo (kvalifikacijos tobulinimo) pažymėjimus.

Kurso trukmė: 14 val., 2 dienos.
Vieta: Guronių rekolekcijų namai.
Laikas: lapkričio 16–17 d. (atvykimas 16 d. 9.30 val., išvykimas 17 d. 18 val.)
Kaina: 90 eur.
Registracija

Daugiau informacijos: tel. (8615) 96804, (8611) 16801.

Neformalaus ugdymo programoje „Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovadinės praktikos pagrindai“ kviečiami dalyvauti įvairių patirčių, profesijų, amžiaus žmonės, aktyviai dalyvaujantys parapijų/bendruomenių gyvenime, dirbantys krikščioniškose organizacijose, mokyklose (tikybos mokytojai), arba tiesiog norintys gilinti savo tikėjimą, gauti sisteminius jo pagrindus. Daugiau apie programą.

Šeimos ir asmens saviugdos centro „Bendrakeleiviai“ informacija