Organizatorių nuotrauka

Sekmadienį prie Didžiokų piliakalnio, Molėtų rajone, buvo sodinami ąžuolai, skirti Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai atminti. Idėja pasodinti girią J. Noreikai prisiminti gimė vasarą, kilus visuomenės nepasitenkinimui dėl Laisvės kovotojo atminimo lentos nukabinimo Vilniuje. Iniciatyvos „Šimtmečių girios“ autoriai paskelbė konkursą, ieškodami vaizdingos vietos privačioje žemėje, kurioje galėtų būti pasodinta atminimo giria. Konkursas susilaukė visuomenės palaikymo socialiniuose tinkluose, tad buvo nuspręsta iniciatyvą įgyvendinti.

Pilietinė iniciatyva „Šimtmečių girios“ jau kelerius metus skatina organizuoti medžių sodinimo akcijas, kuriose jau dalyvavo tūkstančiai veiklių žmonių tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Ši iniciatyva skatina kurti gražesnę Lietuvą, puoselėti vienybę ir ekologiją.

Organizatorių nuotrauka
Organizatorių nuotrauka

Simbolinė giria Generolui Vėtrai atminti buvo pasodinta šalia Didžiokų piliakalnio ir vienos iš sunaikintų Didžiosios kovos apygardoje veikusių partizanų vadaviečių. Ąžuolai Jonui Noreikai pasodinti Gediminaičių stulpų forma vaizdingame kelio vingyje prie senojo Molėtų plento. Istorijos mokslų daktaras, archeologas, Valdemaras Šimėnas džiaugiasi, kad atminties išsaugojimo projektas buvo įgyvendintas jo giminės žemėje. Šią žemę jo senelis gavo kaip Laisvės kovų dalyvis. Šioje vietoje žuvo jo giminaičiai partizanai. V. Šimėnas su sūnumis planuoja čia sodinti ir kitas giraites Laisvės kovų dalyviams, taip pat parką bus siekiama padaryti atviru lankymui.

Organizatorių nuotrauka

Renginio sveikinimo kalboje buvo pabrėžta, kad Lietuvos ir jos laisvės kovotojų juodinimu, Lietuvos tautinių mažumų kiršinimu labiausiai suinteresuota priešiškai nusiteikusi kaimyninė valstybė. Generolas Vėtra sabotavo SS legiono steigimą ir lietuvių mobilizaciją į Vokietijos kariuomenę. Jis buvo aktyvus antinacistinio ir antisovietinio pasipriešinimo organizatorius ir dalyvis, nukentėjęs nuo abiejų okupacinių režimų. „Nors Jonas Noreika ir buvo antinacistinio žydus gelbėjusio pogrindžio globėju, jo pasirašyti įsakymai dėl žydų izoliavimo, žiūrint iš šių dienų perspektyvų, skaudina dalį Lietuvos visuomenės. Visgi jo kova už Lietuvos laisvę, pasiaukojimas ir aukščiausia auka neleidžia jo pamiršti. Tikime, kad Lietuva nepamiršta savo vaikų“, – minėjo kalbėjusieji renginio atidarymo metu.

Iniciatyvos autoriai informavo, kad jau ieškoma partnerių organizuoti girios sodinimą Pasaulio teisuoliams pagerbti. Renginyje dalyvavę žydų gelbėtojų, partizanų, tremtinių vaikai ir vaikaičiai, Lietuvos žydai, pakviesti prisidėti ir dalyvauti šiame sodinime, patiems imtis iniciatyvos ir organizuoti kitas vienybės skatinimo ir medžių sodinimo veiklas.

Organizatorių nuotrauka
Organizatorių nuotrauka
Organizatorių nuotrauka
Organizatorių nuotrauka

Organizatorių informacija

Apie įvairius vertinimus J. Noreikos-Vėtros atžvilgiu istorikų bendruomenėje galite skaityti čia

Pokalbį su istoriku Simonu Jazavita apie J. Noreiką-Vėtrą galite skaityti čia