Unsplash.com nuotrauka

Ypatingas laikas maldai ir bendrystei vaikinams ir vyrams. Pirmą kartą Lietuvoje rengiamas atskiras Samuelio kursas jauniems vyrams (18–35m.)

Pirmasis susitikimas – lapkričio 7d., ketvirtadienį, 17val., VDU akademinės sielovados kabinete (V. Putvinskio g. 23–105)

Kam skiriama Samuelio grupė?
Ši Samuelio grupė skiriama jauniems suaugusiems vaikinams ir vyrams (18–35 m. amžiaus), kuriems rūpi suprasti, ką Dievas kviečia juos daryti su savo gyvenimais. Grupės tikslas yra padėti dalyviams atrasti savo gyvenimo kryptį, kuri galbūt kviečia į santuoką arba pašvęstąjį gyvenimą – kunigystę ar vienuolystę.

Ši grupė atvira ir tiems, kuriems rūpi karjera arba jie trokšta save išbandyti misijoje ar savanorystėje. Samuelio grupės susitikimai prasideda lapkričio mėnesį ir trunka 8 mėnesius.

Koks Samuelio grupės tikslas?
Šios grupės dalyviams ugdomas suvokimas, ką reiškia apsispręsti kaip krikščioniui; ir antra, dalyviai, baigę šią programą, aiškiau suvokia Dievo valią savo gyvenime.


Kam įsipareigoja dalyvis?
Dalyviai klauso Dievo Žodžio, kuris kalba jų gyvenime. Jie įsipareigoja dalyvauti Samuelio grupės programoje, kuri trunka 9 mėn. Kartą per mėnesį vyksta grupės susitikimai ir yra galimybė reguliariai susitikti su asmeniniu palydėtoju.


Kas yra dvasinis palydėtojas?
Palydėtojai yra žmonės, turintys maldos patirtį, kurie keliauja su tais, kuriuos lydi, ir gali patartim, kaip atnaujinti ir pagilinti maldą. Jie išklauso, ką dalyviai kalba apie savo maldos gyvenimą, ir gali jiems padėti geriau suprasti, ką jiems Dievas sako maldoje.
Vieną kartą per mėnesį Samuelio grupės dalyvis susitinka su dvasiniu palydėtoju kalbėtis apie maldos gyvenimą bei dvasinę kelionę (visiškai konfidencialiai). Dalyviai dalinasi su palydėtoju klausimu (-ais), kuriuos jie kelia Dievui Samuelio grupės susitikimų metu. Palydėtojas padeda jiems atrasti sprendimus maldos šviesoje. Dauguma dalyvių Samuelio grupėje atranda, jog individualus dvasinis palydėjimas yra vienas iš labiausiai padedančių dalykų Samuelio programoje.

Kas vyks mėnesiniuose susitikimuose? `
Grupės susitikimo šerdis yra Lectio Divina, arba malda su Šv. Raštu bei Švč. Sakramento adoracija tyloje. Taip pat susitikimų metu bus skiriama laiko bendrauti tarpusavyje, klausytis svečio pranešimo ir diskusijoms. Kurso metu vienas savaitgalis bus skirtas tylos rekolekcijoms.

Kas veda susitikimus?
Kauno arkivyskupijos kunigai, pašvęstieji, aktyvų maldos gyvenimą gyvenantys pasauliečiai.

Registracija
Jei abejojate, į pirmąjį susitikimą galima atvykti ir nesiregistravus. Tuomet registracijos anketą prašysime užpildyti susitikimo metu.

Daugiau informacijos: pasaukimai@kaunoarkivyskupija.lt

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija