Sally Ann Wright, Graham Round, Įdomioji Biblija: Skaityk ir žaisk visus metus, Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2019. Iš anglų kalbos vertė Ieva Rekašiūtė

Mažiesiems skaitytojams (o kartais dar tik klausytojams) yra nemažai lietuviškų Šventojo Rašto leidimų. Pačius jauniausius skaitytojus jau džiugina iš anglų kalbos išversta „Įdomioji Biblija“ su žaismingu paraginimu: skaityk ir žaisk visus metus.

Ryškiais piešiniais iliustruotą knygelę sudaro 52 Senojo ir Naujojo Testamentų istorijos ir daugiau nei 100 užduotėlių, skirtų neseniai išmokusiems skaityti vaikams. Kodėl 52? Ogi todėl, kad tiek metuose yra savaičių. Savaitei skirta viena istorija, kuri perpasakota paprastai, žaismingai, kad vaikui būtų suprantama. Skaityti mažasis gali ir vienas, bet, kai šalia mama ar tėtis, galima pasiklausti, kas neaišku, pasigilinti, palyginti anų laikų gyvenimą ir šiandienį. Naudinga pašnekinti vaiką, paklausinėti detalių, kaip jis suprato, kokia mintis tuo tekstu perduota. Taip sustiprėja tarpusavio ryšys, tobulėja vaiko rišlioji kalba. Mažieji dažnai prašo, kad tą pačią istoriją papasakotume ne vieną kartą, jie pastebi, jei kiek pakeičiame siužetą ar detales, reikalauja pasakoti nieko nekeičiant. Tai svarbu – vaikas geriau supranta, įsivaizduoja, įsimena. Tuo paremta ir „Įdomioji Biblija“ – atlikdamas užduotėles, vaikas vėl grįžta prie teksto. Prie kiekvienos istorijos pridėta nuoroda į atitinkamą Senojo ar Naujojo Testamento vietą, kad vaikai kartu su suaugusiaisiais galėtų tą patį pasakojimą perskaityti jau iš Biblijos.

Svarbiausia knygelės paskirtis – vaikams suprantama kalba supažindinti su Šventojo Rašto siužetais, patraukti, sudominti, ugdyti tikėjimą, ieškoti kelių pas Dievą. Bet yra dar vienas tikslas – mokyti teisingai, dorai gyventi. Biblijoje yra toks Dievo pažadas: „Mokysiu tave ir rodysiu tau kelią, kuriuo turi eiti...“ Mokyti, ugdyti ypač svarbu vaikystėje. Vaikams turėtų įsiminti „Istorija apie du namus“, kurią Jėzus pasakojo minioms. Vienas žmogus namą statė ilgai ir atsakingai, padarė tvirtus pamatus, parinko tvirtą žemę po namu, o kitas pastatė be pamatų, ant smėlio. Šis namas nugriuvo ir buvo nuplautas lietaus. Žinoma, vaikai supras tiesiogiai ir galbūt pritaikys patarlę, kad skubos darbas – šuniui ant uodegos nueina. Puiku. O įžvalgesnis skaitytojas gal tą namą palygins su žmogaus gyvenimu, o pamatus su Dievo Žodžiu. Gal knyga paskatins mąstyti, filosofiškai pažvelgti į pasaulį. Ir dar. Šventasis Raštas yra Europos kultūros pamatas. Susipažinus su juo atsiveria daugybė dailės, muzikos, literatūros kūrinių, kuriuose galime aptikti Biblijos siužetų atspindžių. Taip vaikas pamažu įvedamas į kultūros pasaulį.

Mažiesiems skaitytojams verta paaiškinti, kad Šventąjį Raštą rašė Dievo įkvėpti žmonės. Tai tarsi laiškas, kurio žinią galime suprasti tik atidžiai perskaitę.

Kaip jau minėjome, knygoje yra daugybė užduočių. Vienos lavina vaiko pastabumą, kitos – gebėjimą dailiai spalvinti ar rašyti. Yra įvairių skaičiavimo pratimų, labirintų, kryžiažodžių... Visos užduotys tarsi pratęsia Šventojo Rašto pasakojimą, vaiką prie jo priartina.

„Įdomiojoje Biblijoje“ sudėtingi dalykai, gyvenimiškos tiesos perduodamos paprastai ir žaismingai, todėl ir suprantamai mažiesiems skaitytojams.