Procesijų vėliava su paveikslu „Šv. Stanislovas Kostka“. Lietuva, XVIII a. pab. Atlasas, įvairiaspalviai šilkiniai siūlai: siuvinėjimas; galionas – medvilniniai siūlai, metalo folijos juostelės: audimas. Siuvinėtas bažnytinės vėliavos paveikslas su šv. Stanislovo Kostkos (kanonizuotas 1726 m.) atvaizdu savo stilistika ir atlikimo technika yra būdingas XVIII a. pab. meninio siuvinėjimo pavyzdys. Šio laikotarpio ir paskirties figūrinių siuvinėtų kompozicijų yra išlikę nedaug, paveikslas yra geros būklės, jį įrėmina vienalaikio vietinės gamybos šycho galiono apvadas ir supa autentiški buvusios vėliavos audeklo fragmentai. Vėliavos fragmentas su paveikslu įrėmintas (rėmai nauji).

Gruodžio 5 d., ketvirtadienį, Vilniaus dailės akademijos Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys“ (Dominikonų g. 15, Vilnius) įvyks 11-asis ARS VIA meno ir kolekcinių vertybių aukcionas.

Šv. Stanislovo Kostkos paveikslas

Jame bus parduodamas ir procesijų vėliavos fragmentas su šv. Stanislovo Kostkos atvaizdu (pradinė kaina – 800 Eur, estimacija – 1400–2000 Eur). Istoriko dr. Liudo Jovaišos teigimu, tai vienas seniausių šios rūšies liturginės dailės kūrinių Lietuvoje, kurį tinkamai saugoti ir eksponuoti galėtų Bažnytinio paveldo muziejus. Jis ragina padėti įsigyti dešimtmetį švenčiančiam muziejui šį liturginės dailės kūrinį. Šiemet Lietuvoje minimi ir jubiliejiniai jėzuitų metai.

„Būtų puiku, jei kuo daugiau mūsų, ateityje apsilankysiančių Bažnytinio paveldo muziejuje, galėtume matydami šį kūrinį pasidžiaugti, kad prisidėjome prie jo įsigijimo. Vienas pasiturintis fundatorius – nuostabu, bet gausi ir solidari bendruomenė – tikras stebuklas! Tikiu, kad mūsų daug ir kad mes galime!“ – rašo istorikas savo feisbuko paskyroje.

Prisidėti galima pervedant auką į Bažnytinio paveldo muziejaus atsiskaitomąją sąskaitą, skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ pažymint „Šv. Stanislovo Kostkos vėliavai“.

Bažnytinio paveldo muziejaus rekvizitai:

Viešoji įstaiga „Sakralus menas“
Buveinės adresas:
S. Skapo g. 4, LT-01122 Vilnius
Įmonės kodas: 300100459
Ne PVM mokėtojas
Atsiskaitomoji sąskaita Nr.
LT08 7300 0100 8936 0580
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000

Šv. Stanislovas Kostka (1550–1568) prieš kilmingų tėvų valią įstojo į jėzuitų ordiną. Jis yra Lenkijos, novicų, mokinių, studentų ir beviltiškų ligonių globėjas.  

Daugiau apie aukcioną

Visus aukcionui pateiktus kūrinius bus galima apžiūrėti aukciono kolekcijos parodoje gruodžio 3–5 d. (galerijoje „Židinys“), taip pat juos galima pamatyti ir ARS VIA aukciono tinklalapyje bei tarptautinėje aukcionų platformoje.

11-ajame ARS VIA aukcione dalyvių lauks daugiau nei 260 meno ir kolekcinių vertybių pozicijų (lotų). Visi aukcione pristatomi kūriniai pagal temas suskirstyti į skyrius: „Vilniaus vaizdai XX a.“, „Lietuvos dailė“, „Vilniaus dailės akademija“, „Senosios knygos“, „Istorinė grafika, dokumentai ir rankraščiai“, „Lietuvos fotografija“, „Įvairenybės“.

Aukciono skyriuje „Vilniaus vaizdai XX a.“ pristatomi įspūdingi XX a. tapybos ir grafikos kūriniai, kuriuose atsiveria įdomi bei įvairiapusė mūsų šalies sostinės ir jos apylinkių vaizdų amplitudė: nuo siaurų ir jaukių senamiesčio gatvelių, architektūros objektų iki plačių Vilniaus miesto panoramų. Čia Vilniaus peizažas matomas Vilniaus Stepono Batoro universiteto Dailės fakulteto studentų bei dėstytojų – Ferdinando Ruščico, Stanislovo Roličo, Leono Kosmulskio, Jurgio Hopeno ir kt. taip pat tokių puikiai žinomų dailininkų kaip Jonas Čeponis, Adomas Mendziblockis, Rafaelis Chvolesas ir kt. akimis.

Skyrių puošia vilniečio dailininko, Liudomiro Slendzinskio mokinio, Romualdo Varakomskio „Vilniaus madona“ – puikiai atspindinti L. Slendzinskio puoselėtas kūrybos tradicijas. Skyrių praturtina ir Vlado Drėmos grafikos kūrinys „Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios“, romantiškas Vilniaus vaizdas Jono Gintauto Dzievaltovskio kūrinyje „Misionierių vienuolyno vaizdas nuo Užupio“ ir kt.

Rubrikoje „Lietuvos dailė“ meno mylėtojų lauks Jono Švažo, Elenos Urbaitytės-Urbaitis, Raimundo Šližio, Neemijos Arbit Blato bei kitų žinomų dailininkų darbai. Ypatingas dėmesys skyriuje bei visame aukcione tenka trijų kultūrų (Lietuvos, Latvijos bei Amerikos) menininkui Povilui Puzinui (1907–1967). Aukcione pristatomi net trys šio dailininko tapybos darbai, kuriuose – lyriškumu užburiantys pakrantės vaizdai.

Turtingame knygų skyriuje aukciono dalyvių dėmesio lauks ypač platus senųjų spaudinių pasirinkimas – nuo XVII amžiuje garsiojoje Elzevyrų leidykloje išleistos knygos apie Lietuvą iki retos monografijos apie M. K. Čiurlionį, išspausdintos XX a. pr. Tikroji šio skyriaus puošmena – Nyderlandų mokslininko A. Celarijaus 1659 m. išleista knyga „Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės aprašymas“, iliustruota Europos miestų, tarp jų ir Vilniaus, planais.

Iš senosios grafikos skilties galima išskirti net 8 žemėlapius, kuriuose pavaizduota LDK, tarp jų yra ir labai retai pasitaikantis italų kartografo Vincenzo Coronelli Venecijoje 1690–1691 m. išleistas LDK žemėlapis. Šiame skyriuje esančią Bartolomėjaus Lovernė litografiją „Vilniaus panorama iš kapinių pusės 1840 m. vasario 21 d.“ menotyrininkas V. Drėma laikė vienu gražiausių senojo Vilniaus vaizdų.

Aukcioną puošia ir nacionalinės reikšmės atradimas – lietuvių poeto Silvestro Valiūno (1789–1831) eilėraščio rankraštis. Tai vienintelis žinomas jo eilėraščio lietuvių kalba rankraštis. Dar vienas unikalus dalykas – tai lietuviškas XIX a. plakatas – antras toks pasaulyje; dar vienas, tik prastesnės būklės, saugomas Čikagos Newberry bibliotekoje. Svarbiam XX a. Lietuvos istorijos įvykiui – Klaipėdos sukilimui 1923 m. – atstovauja retas skelbimas trimis kalbomis. Aukciono skyriuje „Lietuvos fotografija“ išsiskiria, be abejo, pirmojo Vilniaus vaizdų fotografo Abdono Korzono nuotrauka Šv. Petro ir Povilo bažnyčia 1860–1861 m.”. Ji – viena iš penkių žinomų A. Korzono Vilniaus miesto vaizdų nuotraukų.

Vilniaus dailės akademijos auklėtinių kūrybai dedikuotame skyriuje „Vilniaus dailės akademija“ lauks vasariškų gamtos peizažų rinkinys. Tuo tarpu aukciono rubrikoje „Įvairenybės“ pristatoma didelė ikonų kolekcija, sidabrinių votų rinkinys, įvairūs porceliano, sidabro dirbiniai. Skyrių puošia ypatingo grožio bronzinė valdovo Žygimanto Augusto sarkofago formos dėžutė, pagaminta XIX a. viduryje Varšuvoje, ir XVIII a. pabaigos siuvinėtas Šv. Stanislovo portretas.

Dailės galerijos „Klasika“ informacija