Ką reiškia karaliauti? Puikiai visi žinome, jog tai – prestižas, galia, turtai. Bet ką tai reiškia Kristui?

Evangelija atskleidžia, kad Dievo karalystės ir pasaulio karalystes samprata iš esmės skiriasi. Tačiau kaip?

Atsakymas geriausiai išryškėja Jėzaus gyvenimo pabaigoje, kai sutinkame jį ant Kalvarijos kalno. „Gelbėkis, galvok apie save!“ – taip dramatišką situaciją vertina dauguma šalia esančiųjų. Su tokiu piktojo gundymu neretai susiduriame kiekvienas. Tačiau naujasis karaliavimo būdas ryžtasi ne saugoti, o dovanoti save kitiems. Kurios karalystės modelį renkuosi aš?

Meditacijos autorius - kun. Kęstutis Latoža, Vilniaus Šv. Teresės parapijos klebonas.

Bernardinai.TV