Adventas – vienas gražiausių metų laikas. Jam ruošiamės pasikabindami kalendorių, pindami vainiką, parinkdami keturias žvakes, kurios padės skaičiuoti savaites iki Išganytojo gimimo.

Tačiau Evangelija kalba ne apie džiugų laukimą ar bendrystės šilumą. Ji kalba apie tvaną, kuris ištinka netikėtai, vagį, kuris užklumpa nelauktai. Įspėja: „Būkite pasirengę.“

Meditacijos autorė - ses. T. Faustina Dabašinskaitė CSJ, gyvenanti Šv. Jono apaštalinių seserų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne (S. Trakai).

Bernardinai.TV