Gruodžio 15 dieną pranciškoniškame kalendoriuje minima palaimintoji Marija Pranciška.

Palaimintoji Marija Pranciška gimė 1819 metais Achene, Vokietijoje. Nuo pat vaikystės troško pasišvęsti Dievui, tačiau jos noras buvo apribotas ankstyvos mamos mirties, kai jai tebuvo trylika. Marijai teko likti rūpintis namų ūkiu. Tačiau mergina neleido, kad šios aplinkybės sukliudytų jai rūpintis vargšais.

1844 m. ji įstojo į Pasauliečių pranciškonų ordiną. Nuo tada ji ir keturios kitos jaunos moterys nutarė gyventi bendruomenėje. Malda ir gailestingumo darbai buvo jų pagrindinė veikla. Motina Pranciška ir jos pirmosios seserys, kurių greitai jau buvo dvidešimt trys, 1851 metais įkūrė naują kongregaciją.

Jos pasivadino Šv. Pranciškaus neturtėlėmis seserimis. Vėliau seserija įsikūrė ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jos rūpinosi pilietinio karo aukomis, ligoniais, benamiais ir našlaičiais. Palaimintoji visą gyvenimą paaukojo vargšams ir buvo apdovanota gausiu bendruomenės augimu. Kai Marija Pranciška mirė 1876 metais, kongregacijai jau priklausė tūkstančiai seserų.