Asociatyvi Unsplash.com nuotrauka

2020 m. sausio 9 d. 18:15 – vakaras-pokalbis su psichologėmis I. Skruibiene ir E. Šeputyte-Vaitulevičiene: „Kaip susikurti namų pojūtį savyje“.

Vakaro viešnios – psichologės, knygos „Namų psichologija. Kaip susikurti namų pojūtį savyje ir aplink save“ autorės Irma Skruibienė ir Egidija Šeputytė-Vaitulevičienė.
Autorės ne tik pristatys knygą, dalinsis jos rašymo metu patirtais atradimais, tačiau pakvies ir į pokalbį-diskusiją apie tai, ką mums reiškia namai būtent dabar, šiame gyvenime etape. Patyrinėsime, kaip, pasitelkus simbolius, susieti vidinių namų jausmą, ankstyvas savos vietos patirtis su namais, kuriuose gyvename dabar, ir kaip suteikti savo namams gyvybės, šilumos ir gylio.

- Kas yra namai? Ar tai konkreti vieta, ar labiau pojūtis, kurį jaučiame toje vietoje? O gal tai dvasinė būsena?
- Kaip siejasi namai, kuriuose gyvename, su vaikystės namais, vidinių namų vaizdiniais?
- Kas, kalbant apie namus, buvo svarbiausia lietuviams nuo seno? Kodėl būtent dabar apie tai svarbu kalbėti?
- Kas namus paverčia ne priebėga, o gyvenimo kūrybos erdve?
- Kaip, kuo užpildyti ištuštėjusius namus ar atstatyti tuos, kurie „sugriūva“?

Egidija Šeputytė-Vaitulevičienė Jungiškosios krypties psichologė, daugybės psichologinių straipsnių autorė, lektorė, seinarų vedėja, buvusi žurnalo „Aš ir psichologija“ vyr. redaktorė, knygos „Namų psichologija“ bendraautorė.

Adresas: ŠASC „Bendrakeleiviai“, Didžioji 34, Vilnius.
Dalyvio įnašas – 5 EUR. Nebent jūsų gerumas panorėtų kitaip.
Registracija: bendrakeleiviai.lt El. p. info@bendrakeleiviai.lt Tel. 8 687 90577

Biblistė Ingrida Gudauskienė. Kauno kunigų seminarijos nuotrauka

Nuo sausio 11 d. – doc. dr. Ingridos Gudauskienės 9 paskaitų ciklas „Asmuo – begalybė ir ribos. Žmogaus poreikių ontologija pagal Pradžios knygos pasakojimus“.

Lektorė doc. dr. Ingrida Gudauskienė yra biblistė. Biblistikos mokslus tobulino ir mokslo laipsnį įgijo Popiežiškajame Grigaliaus universitete, Romoje. Nuo 2004 m. dėsto biblistiką Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje ir kitose Lietuvos aukštojo mokslo institucijose, dirba mokslinį darbą.

Apie žmogaus poreikius šiandien kalbama daug ir įvairiais aspektais. Nuolat girdime, kaip jų patenkinimas lemia saugią vaikystę, adekvačią asmenybės brandą, žmogaus savirealizaciją, sutuoktinių laimę, visuomenės gerovę ir pan. Taigi, žmogaus pilnatvė – kiekvieno svajonė. Apie tai, regis, žinome viską: kodėl, kada, kaip, kokie yra žmogaus poreikiai, gebame juos atpažinti, įvardyti, dargi neretai ir išpildyti. Vis dėlto gyvenimo dėsningumas toks, kad vienaip ar kitaip patiriame lūžių, kai permąstome „teoriją“ apie esminius žmogaus poreikius ar net atpažįstame, kad mūsų tikrovėje jie nėra patenkinami. Ar tai reikštų, kad savo poreikių ontologiją turime pažinti iš naujo?

Klausimas, anot Česlovo Kavaliausko, yra tikroji žmogaus ontologija. Pačioje biblinės dramos pradžioje kaip tik klausimas išduoda dviejų jos veiksnių – Dievo ir žmogaus – nerimą: „[Adomai] Kur tu esi?“ (Pr 3, 9). Kur esu? Tai ieškančiųjų savęs, Dievo ir kito asmens būvis. Tas nerimas nusidriekia per visą biblinį naratyvą, o Pradžios knygoje jau koduojami pamatiniai šio ieškojimo kontūrai. Naratyvinė visuma ir paskiri epizodai čia kalba apie nesumeluotą, nepagražintą ir nesterilią žmogaus klausimo apie save ir santykio su kitais būklę. Galiausiai apie į žmogų nukreiptą Dievo klausimą – ar nori pilnatvės, ar ne? Taip Biblija neišvengiamai atsiveria kaip Knyga apie mus, apie mūsų poreikius ir svajones, apie daugiau ar mažiau pasisekusias nuolatines grumtynes už buvimą asmeniu.

Kurso metu skaitysime Pradžios knygą klausdami:
- Ar Dievui rūpi žmogaus poreikiai (Pr 1 sk.)?
- Kaip ribų peržengimas asmens akistatoje su asmeniu kuria iškreiptą tikrovės vaizdą (Pr 2–3 sk.)?
- Kodėl instinktas savintis kitą ir / ar naikinti kitą kitokį atveda į savigriovos vienatvę (Pr 4–9 sk.)?
- Ar tikrai Dievas „viena ranka duoda, o kita atima“ (Pr 22 sk.)?
- Ar gali žmogus susigyventi su melaginga tapatybe (Pr 25–33 sk.)?
- Kokia mąstymo ir veikimo strategija gali įveikti kito gviešimosi tendenciją (Pr 37 sk.)?
- Ko išmoko žmogaus akistata su „duobės“ būkle, arba Kaip įmanoma žmogaus metamorfozė (Pr 38–39 sk.)?

Datos: 2020 m. sausio 11, vasario 1 ir 29, kovo 28, balandžio 25, gegužės 30.
Laikas: 14:00 – 16:30 val.
Adresas: ŠASC „Bendrakeleiviai“, Didžioji g. 34, Vilnius.
Kaina: 1 paskaita – 12 EUR.
Lektorė – doc. dr. Ingrida Gudauskienė.
Registracija: bendrakeleiviai.lt El. p. info@bendrakeleiviai.lt Tel. 8 687 90577

Asociatyvi Pixabay.com nuotrauka

Nuo sausio 14 d. – išėjimo iš skyrybų krizės grupė

Skirta įvairaus amžiaus vyrams ir moterims, patyrusiems skyrybas ir išgyvenantiems santuokos griūties sukeltą krizę ar tebejaučiantiems psichologinius, emocinius ir socialinius skyrybų padarinius.

Programą parengė „Bendrakeleivių“ įkūrėjai: psichologė dr. Rasa Bieliauskaitė, ilgametė grupių palydėtoja ir knygos „Įskaudinta meilė. Skyrybos: išgyventi ir kilti“ sudarytoja Elvyra Kučinskaitė, kunigas Antanas Saulaitis SJ.

Kiekvieno susitikimo metu gvildenama vis kita grupei aktuali su skyrybomis susijusi tema. Didžiausias dėmesys skiriamas dalyvių pasisakymams – kiekvienas turi galimybę dalintis savo patirtimi ir sulaukti profesionalios specialistų pagalbos. Taip pat pagal poreikius siūlomos asmeninės psichologų konsultacijos bei dvasinis palydėjimas.

Grupės vadovai garantuoja konfidencialumą, jo laikytis už grupės ribų yra skatinami ir lankantieji grupes.

„Nereikia smerkti ar bausti, priekaištauti ar nubraukti, o kaip tik atleisti ir gydyti – nuo dabar, nuo to, koks žmogus ar žmonės yra: pradėdamas nuo šiandien ir dabar bendrauti su žmogumi, kurio kuprinė (arba širdis) pilna akmenų, Dievas nesiknisinėja po praeitį, o žiūri pirmyn – kaip gelbėti kiekvieną ir visus.“ Tėvas Antanas Saulaitis SJ

Programos trukmė – 15 kassavaitinių užsiėmimų.
Savaitės diena – antradienis.
Laikas – 18:15.
Užsiėmimo trukmė – 2 val.
Adresas: ŠASC „Bendrakeleiviai“, Didžioji g. 34, Vilnius.
Grupės vadovai: psichologė psichoterapeutė Asta Groblytė, moderatorė Daiva Beliūnienė, pagal poreikį – kunigas.
Dalyvio įnašas – 195 EUR. Kviečiame susipažinti su centro programų apmokėjimo tvarka.
Registracija: bendrakeleiviai.lt El. p. info@bendrakeleiviai.lt Tel. 8 687 90577

Ieva Babilaitė. Asmeninio archyvo nuotrauka.

Nuo sausio 15 d. – kūrybinės dirbtuvės 12-16 m. paaugliams „Vizualių istorijų kūrimas, paremtas savęs pažinimu ir savistaba“

Kaip ir praėjusį sezoną, taip ir sausio mėn. maloniai kviečiame į dailininkės, knygų autorės Ievos Babilaitės kūrybines dirbtuves paaugliams. Idėja kartojama, turinys keičiamas, todėl šis ciklas rekomenduojamas ne tik naujokams, bet ir praėjusių dirbtuvių dalyviams, pageidavusiems kūrybinio bendradarbiavimo su dailininke nenutraukti.

Taigi 12–16 metų paauglių lauks:
- Dienos savistaba. Ji bus perteikiama ramiai ir neskubriai tapant, vėliau bandant įžodinti tai, kas rasis piešinyje, ir pagal poreikį aptariant šias patirtis draugėje. Visi piešiniai vėliau bus segami į didelę knygą.
- Knygos-dienoraščio leporela kūrimas.
- Slaptos istorijos degtukų dėžutėje kūrimas.

Ciklo metu tėveliams ir paaugliams bus galima tartis dėl individualaus pokalbio su dailininke. Konfidencialumas garantuojamas.

Programos trukmė – 10 užsiėmimų.
Individualūs pokalbiai su tėvais – 1 susitikimas grupei pasibaigus.
Savaitės diena – trečiadienis.
Laikas: 17:30–19:00.
Adresas: ŠASC „Bendrakeleiviai“, Didžioji g. 34, Vilnius.
Dalyvio įnašas – 120 EUR.
Grupės vadovai: Ieva Babilaitė, asistentė Živilė Vaitiekūnienė.
Registracija: bendrakeleiviai.lt El. p. info@bendrakeleiviai.lt Tel. 8 687 90577

Asociatyvi Unsplash.com nuotrauka

Nuo sausio 18 d. – pašnekesių grupės tėvams apie skyrybų vaikus su psichologe Aušra Kuriene

Tėvelius, besirūpinančius, kaip geriausiu būdu padėti savo vaikams skyrybų metu ir po jų, į pokalbių, klausimų-atsakymų popietes kviečia visų gerai žinoma ir pamėgta psichologė, pernykščio paskaitų ciklo „Bendrakeleiviuose“ klausytojų meiliai praminta „vaikų advokate“, AUŠRA KURINENĖ. Šiuokart lektorės pageidavimu renkame negausią tėvelių grupę, kad susitikimai būtų naudingesni, nes taip rasis galimybė išsamiau aptarti konkrečias situacijas ir problemas, ieškoti išeičių.
A. Kurienė: „Susitikimo metu aptarsime, kaip atpažinti vaiko sunkumus ir rūpesčius, kaip padėti vaikams įveikti skyrybų psichologines pasekmes. Užsiėmimas vyks klausimų/atsalymų ir laisvos diskusijos forma.“
Kviečiame registruotis jau dabar, į susitikimus pateks tikrai ne visi norintieji. Grupės dydis ribotas (ne daugiau 22 dalyvių). Kiekvieno susitikimo tema bus formuluojama atsižvelgiant į susirinkusių dalyvių poreikius.

Datos: 2020 sausio 18 d., kovo 21 d. ir gegužės 9 d.
Laikas: 12:00–13:30 val.
Savaitės diena – šeštadienis.
Adresas: ŠASC „Bendrakeleiviai“, Didžioji g. 34, Vilnius.
Kaina: 1 grupė – 22 EUR.
Lektorė – Aušra Kurienė.
Registracija: bendrakeleiviai.lt El. p. info@bendrakeleiviai.lt Tel. 8 687 90577.