Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti“. Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties. Tuo būdu išsipildė Viešpaties žodžiai, pasakyti pranašo lūpomis: „Iš Egipto pašaukiau savo sūnų“.
    Erodui mirus, štai Viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės“. Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio šalį.
    Išgirdęs, jog Archelajus valdo Judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti. Įspėtas sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį ir apsigyveno Nazareto mieste. Taip išsipildė pranašo žodžiai: „Jį vadins Nazariečiu“.

Skaitiniai ABC (59)

Sir 3, 2–6. 12–14: Kas Viešpaties bijo – gimdytojus gerbia

Ps 128, 1–2. 3. 4–5. P.: Jūs laimingi, kad bijotės Dievo, kad laikotės jo parodyto kelio!

Kol 3, 12–21: Šeimos gyvenimas Viešpatyje


Komentaro autorius – kun. Gintaras Blužas OFS

Juozapas, Šventosios Šeimos saugotojas, Viešpaties apreiškimus patiria sapne. Tai reiškia žmogaus bejėgiškumą realybės akivaizdoje, kada jis nežino, kaip atlikti savo misiją, kaip įgyvendinti savo vaidmenį. Juozapas savo silpnume prieš Erodą nepabėga, bet leidžia, kad angelas kalbėtų, ir imasi bendradarbiauti su Dievu. Jo, kaip vyro ir tėvo, veikimas kyla ne iš jo stiprybės, ne iš jo paties, bet iš santykio su Dievu, iš klusnumo Jam. Todėl jis veikia užtikrintai, ir Marija su Jėzumi gali jaustis saugūs.

Juozapas moka būti tėvu, nes moka būti sūnumi. Jis moka vadovauti šeimai, nes pats leidžiasi vedamas Dangiškojo Tėvo. Štai iš kur tas tikras Juozapo vyriškumas! Jis yra autentiškas, nes savo silpnumą sudeda į Dievo rankas.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai