Buvo pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po mergystės ji išgyveno septynerius metus su vyru, o paskui našlaudama sulaukė aštuoniasdešimt ketverių metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis pasninkais bei maldomis. Ir ji, tuo pat metu priėjusi, šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo.
    Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą.
    Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo.

Skaitiniai ABC (64)

1 Jn 2, 12–17: Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius

Ps 96, 7–8a. 8b–9. 10. P.: Tesidžiaugia dangūs, tekrykštauja žemė.


Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Šios dienos Evangelija kelia nuostabą. Štai – nepaprastas įvykis. Šventykloje Jėzų atpažįsta pranašė Ona. Tai nepaprasta dovana – atpažinti Dievą mažame kūdikyje. Kas nenorėtų patirti tokio nepaprasto susitikimo džiaugsmo! Tačiau atrodo, kad tai – ypač sunku. Kaip būti tikram, kad būtent šis kūdikis, o ne kitas yra Išganytojas?

Nėra ko pavydėti. Tiek Tu, tiek ir aš galime net šiandien sutikti Jėzų. Šv. Lukas Evangelijoje rašo, kas padėjo Onai atpažinti Jėzų. Ji tarnavo Dievui per dienas ir naktis pasninkais ir maldomis. Jis nerašo, kiek dienų ji praleido šventykloje, bet galime suprasti, kad tai nebuvo trumpas laikotarpis. Ji tarnavo jau ne vienerius metus. O mes norime turėti viską iš karto ir nemėgstame laukti.

Kiekvienam susitikimui reikia pasiruošti, ypač – su Viešpačiu. Kodėl kartais tam prireikia daug laiko? Kodėl reikia kaip Onai dar ir pasninkauti bei daug melstis? Kodėl kartais Dievas verčia ilgai laukti? Ar kartais Jis nesityčioja iš mūsų?

Nieko panašaus. Tai mūsų širdis sunkiai išmoksta pamatyti ir suprasti antgamtinę tikrovę. Tai mums labai sunku palikti mūsų žmogiškus samprotavimus ir išmokti žiūrėti, kaip žiūri Dievas. Tai mums labai sunku atsisakyti savimeilės, savo ego ir nukreipti dėmesį į artimą. Ir būtent dėl to mums reikia ilgo laiko, praleisto su Dievu maldoje, kad išmoktume mąstyti kaip Jis. Dėl to mums reikia ir pasninko, kad nebūtume susikoncentravę į save ir kad vietoj egoizmo atsirastų meilė.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai