Imperatorius Konstantinas suteikia imperatorišką valdžią popiežiui Silvestrui.

Gruodžio 31 d. Katalikų Bažnyčia pagerbia šv. Silvestrą.

Šventojo vardas, išvertus iš lotynų kalbos, reiškia „miško žmogus“.

Šv. Silvestras I buvo Romos popiežius. Tiksli jo gimimo data nėra žinoma.  Šventasis mirė 335 m. gruodžio 31-ąją.

Silvestras I, dar prieš imperatoriui Diokletianui pradedant persekioti krikščionis, 284 m. tapo kunigu. 314 m. jis pradėjo eiti Romos vyskupo pareigas, praėjus metams po to, kai Romos imperatorius Konstantinas Didysis 313 m. pripažino krikščionių Bažnyčią ir Milano ediktu kiekvienam valstybės piliečiui suteikė pasirinktos religijos išpažinimo laisvę. Šie pasiekimai, dažnai apipinti legendomis, grindžia Silvestro reikšmingumą, tačiau iš tiesų jis pats prie to yra mažai prisidėjęs.

Daugelis legendų apie šv.Silvestrą, dažniausiai atkeliavusių iš 5 a., pasakoja apie šventojo ištvermę persekiojimų metu. Taip pat esą  jis nuo raupsų išgydęs ir atvertęs į krikščionybę imperatorių Konstantiną. Kalbama ir apie šventojo ginčą su dvylika žydų rabinų, kai Elena, Konstantino motina, esą norėjusi savo pakrikštytą sūnų  atversti į judaizmą. Disputo metu Silvestras įveikęs vienuolika mokytų žydų, o dvyliktasis, vardu Zambris, vien Dievo vardo paminėjimu užmušęs jautį – taip parodydamas savo tikėjimo stiprybę. Tačiau Silvestras su Dievo pagalba jautį atgaivinęs. Tuomet Zambris drauge su kitais rabinais ir Elena tuojau pat leidosi pakrikštijami.

Silvestras I  popiežiavo 21 metus, iki pat savo mirties. Jis – pirmasis popiežius ne kankinys, kuris buvo paskelbtas šventuoju. Šv. Jono Laterano bazilikoje, Romoje, esančioje įspūdingoje 3 a. mozaikoje vaizduojamas Jėzus, įteikiantis raktus – dvasinės galios simbolį – šv. Silvestrui I.

8 a. šventojo palaikai buvo perkelti į Šv. Silvestro bažnyčią Romoje, kurioje jie ilsisi lig šiolei.

Silvestro šventė jau nuo 5 a. buvo švenčiama visoje krikščioniškoje Europoje.  Šv. Silvestro naktis baigiantis seniesiems ir prasidedant Naujiesiems metams turi gausybę papročių, pavyzdžiui, buvo labai paplitusios šv. Silvestro eitynės.

Šv. Silvestras yra naminių gyvūnėlių, gero pašarų derliaus, gerų naujų metų globėjas.