Pal. vyskupas Jurgis Matulaitis. Kauno arkivyskupijos muziejaus nuotrauka

Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijos tituliniai atlaidai 2020 m. sausio 24-27 d.

Sausio 24 d., penktadienis (jaunimui)
Kartu su pal. J. Matulaičiu jaunimas rieda į naujus metus
18.00 - pradžia (parapijos namų salėje)
19.15 - pal. J. Matulaičio maldos kelias su jaunimu
20.00 - vakaro programa

Sausio 25 d., šeštadienis
12.00 - padėkos šv. Mišios už Marijos Dangun ėmimo seserų (asumpcionisčių)
25-erius tarnystės metus Lietuvoje. Šv. Mišias aukos kardinolas A. J. Bačkis.
15.00 - šiuolaikinio meno keliai į bažnyčias. Ekskursija: Vilniaus pal. J. Matulaičio bažnyčia. Ekskursiją ves Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė Sigita Maslauskaitė-Mažylienė.

Sausio 26 d., sekmadienis
8.00 - šv. Mišios lenkų k.
9.30 - šv. Mišios lietuvių k. Šv. Mišių metu giedos vyrų choras „Varpas“
10.30 - šv. Mišios lietuvių k.
12.00 - šv. Mišios lietuvių k.
po šv. Mišių pal. J. Matulaičio maldos kelias (lietuvių k.)
14.00 - šv. Mišios lenkų k.
po šv. Mišių pal. J. Matulaičio maldos kelias (lenkų k.)
17.00 - šv. Mišios lenkų k.
18.30 - šv. Mišios lietuvių k.

Sausio 27 d., pirmadienis
Švč. Sakramento adoracija (visą dieną: 9.00-18.30 val.)
8.30 - šv. Mišios lietuvių k.
12.00 - šv. Mišios lietuvių k.
14.00 - šv. Mišios lenkų k.
17.00 - šv. Mišios lenkų k.
17.45 - pal. J. Matulaičio maldos kelias (lietuvių ir lenkų kalbomis)
18.30 - šv. Mišios lietuvių k.

Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijos informacija