Freskos fragmentas. „Paskutinė vakarienė“ Giotto 1303-1305 m. Paduva, Italija.

Vilniaus dominikonų pasauliečių Šv. Jokūbo brolija kviečia į DominiBeta kursą „Sutikime Jėzų sakramentuose“ apie Katalikų Bažnyčios sakramentus.

Daugelis yra lankęs krikščionybės pagrindų kursą Alfa, kuriame atrado arba atgaivino savo santykį su Jėzumi, patyrė Šventosios Dvasios jėgą, keičiančią mąstymą, požiūrį ir netgi gyvenimo kryptį. Tai nuostabi patirtis, kuriai reikia įsižeminimo, įsikūnijimo kasdieniame gyvenime. Galimybę tuo gyventi Kristus mums parengė ir teikia sakramentuose ir pačioje Bažnyčioje, kaip sakramente – tai vieta, būdas ir kelias, kuriuo einame kartu su Kristumi ir nueisime į Tėvo namus.

Katalikų Bažnyčios Katekizmo 116 skirsnis sako: „Sakramentai – tos „galios“, kurios eina iš visuomet gyvo ir gyvybę teikiančio Kristaus kūno, Šventosios Dvasios veikimas tame kūne, kuris yra Bažnyčia, – tai „didingi Dievo darbai“ Naujojoje ir amžinojoje Sandoroje.“

Kviečiame tuos, kurie nori sustiprinti savo tikėjimą supratimu to, kuo tikime, pažinti Dievą per tai, kaip Jis panoro veikti žmogaus gyvenime, kelti klausimus ir rasti atsakymus, sutikti bendraminčius, o gal netgi atrasti bendruomenę, su kuria toliau kartu eis tikėjimo keliu į Išganymą.

Kurso lektoriai – kompetentingi teologai – vyskupai, kunigai ir pasauliečiai. Susitikimų pobūdis panašus į Alfa kurso: malda, katechezė, agapė, diskusijos grupelėse, malda.

Kursą sudaro dešimt teminių susitikimų, iš kurių vienas – Švč. Sakramento rekolekcijų savaitgalis (dalyvio lėšomis).

Kursai yra nemokami, bet išsilaiko iš geranoriškų aukų.

Kursų pradžia – 2020 m. vasario 4 d., 19 val.
Kursų pabaiga – 2020 m. kovo 31 d.
Kursų vieta – Vilniaus Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolyno pastoracinis centras, Vasario 16-osios g. 11.
Registracija: dominibeta.laydominicans.lt
Pasiteirauti: tel. nr.: 868554070 arba dominibeta@gmail.com

Organizatorių informacija