2020 m. vasario 6 d., ketvirtadienį, 18 val. ateitininkai kviečia į viešą diskusiją apie lietuvių kultūros pašaukimą. Diskusijos atspirties taškas – ištraukos iš Stasio Šalkauskio teksto „Lietuvių tauta ir jos ugdymas“. Tekstą atvers filosofas, hermeneutas, Stasio Šalkauskio raštų sudarytojas prof. Arūnas Sverdiolas. Susitikimas vyks Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo erdvėje (Gedimino pr. 51, Vilnius).

„Idėja surengti šiuos skaitymus kilo paprastai, – pasakoja viena iš organizatorių Emilija Pundziūtė-Gallois. – Šie metai yra paskelbti Ateitininkų metais. Norisi iš naujo atsigręžti į fundamentalų ateitininkų filosofų, mąstytojų, kūrėjų indėlį. Bet dar svarbiau – norime mąstyti apie Lietuvą šiandien. Tą paveldą – ateitininkų filosofų tekstus – suvokiame kaip pradinį kapitalą. Jie mums – atspirties taškas. Tikiu, kad Šalkauskis to ir norėjo – kad skaitydami jį patys imtume mąstyti apie Lietuvą, valstybę, tautą ir kultūrą.“

Profesorių Stasį Šalkauskį (1886–1941) drąsiai galima priskirti prie lietuviškojo filosofijos žodyno kūrėjų, jis – vienas iškiliausių Lietuvos kultūros filosofų. Prof. Arūnas Sverdiolas kviečia išbandyti Šalkauskį kaip šiandienos apmąstymų partnerį. Šalkauskiui rūpėjęs klausimas: koks yra lietuvių kultūros pašaukimas? Kaip šiandien atsakytume į šį klausimą? Ar apskritai sutinkame jį taip kelti? Gal šitaip klausti per daug nekorektiška? Gal primena už Atlanto skambančius šūkius padaryti šalį vėl didingą? O gal toks klausimas kaip tik labai laiku – galbūt atsakymas į jį duotų taip reikalingą postūmį švietimo sistemai ir apskritai Lietuvai? Gyvą pokalbį bei mąstymą čia ir dabar inicijuoja ateitininkai.

Renginio organizatoriai kviečia visus norinčius ateiti jau paskaičius Stasio Šalkauskio veikalo „Lietuvių tauta ir jos ugdymas“ ištraukas. „Žinoma, laukiami ir tie, kurie neras laiko atsiversti siūlomo teksto. Bet diskusijos gyvumas ir gylis labai priklausys nuo ateinančiųjų atsineštų klausimų ir idėjų. Juo labiau, kad siūlomus šiems skaitymams tekstus jau dabar galima rasti lengvai prieinamus svetainėje http://sas.ateitis.lt/“, – įsitraukti ragina Emilija Pundziūtė-Gallois.

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius yra paskelbęs Ateitininkų metais. Ateitininkų metų filosofiniai skaitymai rengiami bendradarbiaujant su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centru. Kituose šių metų susitikimuose planuojama atverti ateitininkų filosofų ir mąstytojų Antano Maceinos, Juozo Girniaus, Prano Kuraičio, Stasio Ylos ir Prano Dovydaičio tekstus.

Trumpai apie renginį:

Data: 2020 m. vasario 6 d., ketvirtadienis
Laikas: 18–20 val.
Vieta: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo erdvė, Gedimino pr. 51, Vilnius
Organizatorius: Ateitininkų federacija
Partneris: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centras
Daugiau informacijos

Organizatorių informacija