Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos tituliniai atlaidai.

Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos nuotrauka

Š. m. sausio 24–27 d. Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapija švenčia titulinius savo dangiškojo globėjo atlaidus. Šiomis dienomis ypatingai atkreipiame dėmesį į Palaimintąjį Jurgį: dėkojame Viešpačiui už katalikiškojo socialinio mokymo sklaidą Lietuvoje bei Jo pasiaukojantį gyvenimo pavyzdį.

Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos tituliniai atlaidai.

Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos nuotrauka

Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos tituliniai atlaidai.

Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos nuotraukos

Kviečiame prašyti Dievo malonės Palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui suteikti Šventojo garbę. Laukiame Jūsų kartu dalyvauti atlaidų programoje: švęsti Šv. Mišias, išgyventi asmeninį susitikimą su Jėzumi adoracijos metu, pradėti naujus jaunimo veiklos metus, keliauti Pal. J. Matulaičio maldos kelią – 10 maldos stotelių aplink bažnyčią, dėkoti Dievui už Marijos Dangun Ėmimo seserų (asumpcionisčių) 25-erius tarnystės metus Lietuvoje, eiti Bažnytinio paveldo muziejaus organizuojamą ekskursiją „Šiuolaikinio meno keliai į bažnyčias“, pasidalinti bendrumo, artumo, laukiamo svečio patirtį.

Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos tituliniai atlaidai.

Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos nuotrauka

Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos tituliniai atlaidai.

Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos nuotrauka

Pal. J. Matulaičio parapijos titulinių atlaidų programa sausio 26–27 dienomis (J. Matulaičio a. 3, Vilnius):

SAUSIO 26 d., SEKMADIENIS

  8.00 - ŠV. MIŠIOS LENKŲ K.

  9.30 - ŠV. MIŠIOS LIETUVIŲ K.    ŠV. MIŠIŲ METU GIEDOS VYRŲ CHORAS „VARPAS“

10.30 - ŠV. MIŠIOS LIETUVIŲ K.

12.00 - ŠV. MIŠIOS LIETUVIŲ K.   

            PO ŠV. MIŠIŲ PAL. J. MATULAIČIO MALDOS KELIAS (LIETUVIŲ K.)

14.00 - ŠV. MIŠIOS LENKŲ K.   

            PO ŠV. MIŠIŲ PAL. J. MATULAIČIO MALDOS KELIAS (LENKŲ K.)

17.00 - ŠV. MIŠIOS LENKŲ K.

18.30 - ŠV. MIŠIOS LIETUVIŲ K.

 

SAUSIO 27 d., PIRMADIENIS

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA (VISĄ DIENĄ: 9.00-18.30 VAL.)

  8.30 - ŠV. MIŠIOS LIETUVIŲ K.   

12.00 - ŠV. MIŠIOS LIETUVIŲ K. 

14.00 - ŠV. MIŠIOS LENKŲ K. 

17.00 - ŠV. MIŠIOS LENKŲ K.

17.45 - PAL. J. MATULAIČIO MALDOS KELIAS (LIETUVIŲ IR LENKŲ KALBOMIS)

18.30 - ŠV. MIŠIOS LIETUVIŲ K.

Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos informacija