Jėzus jiems dar sakė: „Argi žiburys atnešamas pakišti po indu ar po lova? Argi ne įstatyti į žibintuvą?! Juk nėra nieko slapta, kas neturėtų būti atidengta, ir nieko paslėpta, kas neišeitų aikštėn. Jei kas turi ausis klausyti – teklauso!“
    Jis taip pat jiems sakė: „Įsidėmėkite, ką girdite: kokiu saiku seikėjate, tokiu ir jums bus atseikėta ir dar pridėta. Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką turi“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Evangelijos skaitinį komentuoja Vincas Kolyčius (1922–2013)

Šiandien Jėzus kalba apie šviesą-žiburį ir perspėja jo nepakišti po lova, neuždengti indu. Jau ir Senajame Testamente žydai suprato „šviesą“ kaip Dievo vidinio grožio, tiesos ir gėrio išraišką. „Tu esi gyvenimo šaltinis ir Tavo šviesoje matome šviesą (Ps 36, 10), arba: „Tavo žodis – žibintas mano žingsniams ir šviesa mano takui“ (Ps 119, 105). Naujajame Testamente „šviesa“ yra kartojama daugelį kartų. Jėzus kalba: „Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą.“ Paskaitę šitą eilutę iš jos galime padaryti maldą, prisitaikyti sau.

Dievo malonė ne tik apšviečia tamsą mūsų gyvenime, tačiau ji taip pat mus pripildo dvasinės šviesos, džiaugsmo, taikos ir ramybės. Kai Kristaus šviesa šviečia mūsų širdyse mes tada pajėgiame pamatyti save, kokie iš tikrųjų esame, atpažinti savo artimą ir koks yra mūsų santykis su Dievu bei su savo artimaisiais. Iš tiesų mūsų misija yra būti Kristaus šviesos nešėjais, kad kiti galėtų pamatyti Evangelijos tiesą ir išsilaisvinti iš nuodėmės ir apgaulės aklumo.

Toliau Jėzus priduria: „Įsidėmėkite, ką girdite: kokiu saiku seikėjate, tokiu ir jums bus atseikėta ir dar pridėta...“ Tie, kurie klausosi Dievo balso, gaus daugiau iš Jo, ir jiems nieko netrūks, kad galėtų gyventi kaip Jėzaus mokiniai, jie žibės kaip žibintai tiems, kurie alksta Dievo tiesos ir išminties. Bet jei mūsų santykis su Dievu bus tik paviršutinis, tai gali „būti atimta ir tai, ką turime“.

Viešpatie Jėzau, Tu esi mano šviesa. Noriu sekti Tave, kad nebevaikščiočiau tamsybėse. Pavedu Tau savo kelius, pasitikiu Tavimi ir žinau, kad man padėsi. Prašau Šventosios Dvasios pagalbos, kad pajėgčiau išgirsti Jo balsą.

Bernardinai.lt  archyvas

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai