Netrukus įžengsime į gavėnią. Keturiasdešimt dienų, kad parengtume savo širdį ir priimtume Dievo meilę. Sekime Jėzų, kuris, atsitraukęs į nuošalę, į dykumą, maldoje troško susitikti su savo Tėvu. Kad prasmingai išgyventų šį laiką, vaikai kviečiami įsigilinti į gavėnios esmę, puoselėti pasiryžimus, meilės ženklus, dėmesingumą. Gavėnios riestainių legenda ir žaidimas padės kiekvieną dieną kantriai artėti link Prisikėlimo.

Tema „Kryžiaus kelias“ papasakos vaikams visą Kristaus Kančios kelio istoriją. Kryžiaus kelio tikslas – tapti geresniais žmonėmis, nebijoti save paaukoti kitiems, kaip Jėzus save atidavė ant kryžiaus dėl mūsų. „Magnificat vaikams“ siūlo melstis Kryžiaus kelio maldas kartu su katechezės grupelės vaikais, broliais, seserimis... Nes be kryžiaus nėra prisikėlimo.

Skiltis „Vienos šeimos maldos“ neabejotinai įkvėps ir padrąsins kiekvieną katalikų šeimą sukurti maldos vietelę namuose, kurioje rytą, vakarą, ar net pietų metu būtų galima visiems šeimos nariams trumpam priklaupt... Padėkoti Dievui, paprašyti, pasiguosti... Nenusiminkite, jei jūsų gyvenimas labai įtemptas ir skubantis. Melstis galima netgi ryte važiuojant mašinoje! Tai jums patvirtins ir netgi pasiūlys kelio maldą Indrės ir Ramūno Aušrotų šeima.

Rubrikos „Pažink!“, „Išgirsk!“ ir „Pažvelk įdėmiau!” šį kartą kviečia pažinti krikščionis ortodoksus. Kuo panašūs, o kuo skiriasi nuo katalikų? Kodėl ortodoksų cerkvėse nėra muzikos instrumentų, sienas puošia ikonos, apeigos atliekamos rečitatyvu, o bendruomenė įsijungia giedoti gana kukliai? Pirmą kartą apsilankius cerkvėje iškyla labai daug klausimų, tačiau Vilniaus šv. Paraskevės parapijos diakonas Gintaras Sungaila ir choro vadovė Justina Trinkūnaitė-Sungailienė mielai sutiko papasakoti apie ortodoksų tikėjimą, liturgiją ir muziką.

Be jokios abejonės kiekvieną sekmadienį jus į bažnytėlę lydės šv. Mišių knygelė, nauji ir jau pažįstami komiksai, užduotėlės, reportažai ir juokeliai. Kviečiame prisikėlimo laukti nuoširdžioje maldoje ir tyresne širdimi. Prasmingos jums visiems gavėnios!

magnificat vaikams logo