Andriaus Ufarto / BFL nuotrauka

Šeštadienį mirė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Mykolas Arlauskas.

Gimė 1930 10 01 Kaišiadorių rajone, Turloviškių kaime. 1955 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas), mokslinis agronomas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, profesorius.

1955-1956 m. dirbo Lietuvos Mokslų Akademijos Žemdirbystės ir dirvožemio institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu; 1956-1988 m. – Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo institute (LŽMTI) vyresniuoju moksliniu bendradarbiu; 1958 m. LŽMTI Dotnuvos eksperimentinio ūkio skyriaus valdytoju (antraeilės pareigos); 1958-1960 m. – Dotnuvos eksperimentinio ūkio vyriausiuoju agronomu (antraeilės pareigos); 1988-1992 m. – Lietuvos žemdirbystės institute vadovaujančiu, o nuo 1992 m. – šio instituto vyriausiuoju moksliniu bendradarbiu.

Pirmųjų arimo varžybų (1966 m.) Lietuvoje organizatorius; vienas pagrindinių artojų varžybų buvusioje SSRS organizatorių (1967 m.); Lietuvos artojų komandos treneris (1966-1986 m.); buvusios SSRS artojų komandos treneris I, II, ir III tarptautinėse arimo varžybose (1973, 1975, 1977 m.).

1990-1992 m. – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, išrinktas Dotnuvos rinkimų apygardoje Nr. 87 (Kėddainių rajonas), Agrarinės komisijos narys.

Apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (2000).

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos informacija