Jėzus bylojo savo mokiniams:
    „Jūs – žemės druska. Jei druska nustotų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.
    Jūs – pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia ryku degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose.
    Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Evangelijos skaitinio komentaro autorius - kun. Vytautas Sadauskas SJ

Susidūrus su daugybe problemų - smurtu, materializmu, skurdu, moraliniu reliatyvizmu - Jėzus ragina mus klausti: „Ką aš galiu padaryti, kad pasidalyčiau Dievo meile su kitais?“ Mes, krikščionys, esame pašaukti būti pasaulio šviesa. Mūsų gyvenimo būdas vienaip ar kitaip paveikia kitus.

Kai nesugebame būti šventais, rodyti gailestingumo, kenčiame patys ir tampame našta kitiems. Bet kai stengiamės sekti Kristų, rodyti meilę ir dosnumą, pasaulis mato gerus mūsų darbus ir šlovina dangiškąjį Tėvą.

Nors šventųjų akivaizdoje blogis klesti, tai neturėtų mūsų palaužti. Vis vien turėtume svarstyti, kaip priartinti Dievo karalystę.

IV a. šventasis Jonas Auksaburnis svarsto, kaip atrodytų pasaulis, jeigu visi krikščionys sektų Kristumi: „Tikrai, jeigu mes, krikščionys, būtume tuo, kuo turėtume būti, neliktų pagonių; jei laikytumėmės Dievo įsakymų, jei kęstume sužeidimus be keršto, jei laimintume mus keikiančius, jei už bloga atsilygintume geru. Joks žmogus nėra toks baisus laukinis žvėris, kad nė iš tolo nenorėtų priimti tikrosios religijos, matydamas mano aprašytą krikščionių elgesį“.

Kardinolas Henry Newmanas maldoje „Spinduliuojantis Kristus“ prašo Viešpatį leisti mūsų šviesai „spindėti kitiems“: „Mielasis Jėzau, padėk man skleisti tavo kvapą visur, kur einu. Užliek mano sielą savo Dvasia ir gyvenimu. Įsiskverbk ir apvaldyk visą mano esybę taip stipriai, kad visame mano gyvenime spindėtų tavasis gyvenimas. Šviesk per mane, kad kiekvienas žmogus, su kuriuo bendrausiu, matytų tavo buvimą mano sieloje. Leisk jiems pažvelgus matyti nebe mane, o tik Jėzų!"

Lai panaši malda skamba ir mūsų lūpose.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai