Kodėl Jėzus mums sako, kad esame pasaulio šviesa ir žemės druska? Kas bendro tarp šviesos ir druskos?

„Krikščionio pašaukimas – atskleisti pasaulio skonį, parodyti tikrovės gerumą“ – sako joanitė ses. AURÉLIA LUGON, CSJ, gyvenanti
Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne.

Bernardinai.TV