Popiežius Hilarijus. Pasquale Tola, 1837

Vasario 28 d. minime šv. Hilarijų, popiežių.

Buvo popiežiumi  461–468 m. Šv. Hilarijus pagarsėjo kaip vieningos Bažnyčios saugotojas.

Hilarijus buvo kilęs iš Sardinijos (Italija). Buvo popiežiaus legatas Efezo susirinkime 449 m. (popiežiaus pavadintame „plėšikų sinodu“), kur vos išvengė ginkluoto užpuolimo. Popiežius Leonas I Didysis skyrė Hilarijui daugybę pavedimų.

Kai Leonas I mirė, Hilarijus buvo išrinktas popiežiumi 461 m. Jis uoliai darbavosi siekdamas sutvirtinti Bažnyčią Prancūzijoje ir Ispanijoje, sušaukdamas susirinkimus 462 ir 465 m.

Hilarijus pastatė daug bažnyčių, viena iš jų – Šv. Jono Laterane (Romoje).

Jis viešai priekaištavo imperatoriui Antemijui, kad šis palaiko makedoniškąją ereziją, ir išsiuntė dekretą Rytų vyskupams, kuriame buvo paskelbti Nikėjos, Efezo, Chalkedono Bažnyčių susirinkimų nutarimai.