Wikipedia.org nuotrauka

Vasario 29 d. minime šv. Augustiną Čapdelainą (Auguste Chapdelaine) (1814 – 1856), kankinį.

Augustinas gimė La Rošelėje (Prancūzija) 1814 m. sausio 6 d. valstiečių šeimoje. Mokėsi seminarijoje, buvo įšventintas į kunigus 1843 m. Tapo vikaru, o vėliau – Boucey parapijos klebonu. 1851 m. įstojo į Užsienio misijų bendruomenės Paryžiuje noviciatą.

Po kurio laiko 1852 m. balandžio 29 d. išplaukė į misijas Kinijoje; galutinis kelioėns tikslas buvo Kuang-Si provincija. Pakeliui sustojo Ta-Chane, netoli pasienio, idant išmoktų kalbą, pažintų aplinką ir sulauktų tinkamo momento. Prabėgo trys metai, ir 1855 m. misionierius galėjo iškeliauti į didžiulę Kuang-Si provinciją, vos čia atvykęs, jis ėmėsi apaštalavimo. Per trumpą laiką jo liudijimo dėka atsivertė ir pasikrikštijo apie 200 žmonių.

Tarp jų buvo ir viena moteris, buvusi muitininko Pé-San meilužė. Pastarasis sužinojęs, kad ji atsivertė į krikščionybę ir pasikrikštijo, apie misionierišką kunigo veiklą pranešė mandarinui Sy-Lin-Hien, aršiam krikščionių priešui, kaltindamas, kad misionierius kursto žmones, sėja neramumus. 1856 m. vasario 25 d. kunigas buvo suimtas, kankinamas ir vasario 29 d. nukirsdintas.

Misionierių Augustiną Čapdelainą popiežius Leonas XIII 1900 m. gegužės 27 paskelbė palaimintuoju, o 2000 m. spalio 1 d. popiežius Jonas Paulius II jį paskelbė šventuoju.