Katalikų bažnyčioje Kinijoje.

EPA nuotrauka

„Šiandien Bažnyčia Kinijoje su viltimi žvelgia į ateitį, – į tikinčiuosius kreipiasi popiežius Pranciškus. – Bažnyčia nori, kad Kinijos krikščionys būtų tikri krikščionys ir geri piliečiai. Jie turi skelbti Evangeliją vengdami prozelitizmo ir siekti suskaldytos katalikų bendruomenės vienybės.

Melskimės, kad Bažnyčia Kinijoje toliau ištvermingai laikytųsi Evangelijos ir būtų vis vieningesnė.“