Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai į aukštą kalną. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa.“ (Mt 17, 1–2)

Ką mums reiškia Jėzaus atsimainymas? Vienas pragaištingiausių sužeistos žmogaus prigimties padarinių – negebėjimas tikėti Dievo meile. Daug dažniau tikime melu, kad nesame pakankamai vertingi: verti meilės ir laimės. Užuot siekę atskleisti, ką nuostabaus Dievas mums paruošęs, bijome, kad Jis nori kažką brangaus iš mūsų atimti. Evangelija kviečia pasitikėti ir remtis Tuo, kuris save vadina gyvenimo, pilnatvės ir džiaugsmo Viešpačiu.

Meditacijos autorė - Rūta Šalaševičien, katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ koordinatorė

Bernardinai.TV