Nuotraukos autorius Šarūnas Mažeika/BFL
© Baltijos fotografijos linija

Iki šiol Katalikų Bažnyčia Lietuvoje ėmėsi šių priemonių dėl koronaviruso plitimo:

 • Dėl savo ir kitų sveikatos bei saugumo negalintieji dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose šią pareigą galės atlikti stebėdami šv. Mišių transliaciją per televiziją ar radiją. Taip elgtis ypač raginami vyresnio amžiaus žmonės, besilaukiančios moterys, turintieji lėtinių ligų, ir visi, kurie pakliūna į valstybės nurodytas rizikos grupes bei su jais kartu gyvenantieji. Šv. Mišias sekmadieniais 12:30 transliuos LRT+ televizijos kanalas ir LRT „Klasika“ radijo stotis. Marijos radijas šv. Mišias transliuoja kiekvieną dieną. Taip pat kasdien šv. Mišios transliuojamos iš sostinėje esančios Dievo Gailestingumo šventovės.
 • Atėję melstis į bažnyčias žmonės raginami laikytis atstumo, vengti susigrūdimo. Ramybės prieš Dievo Avinėli vienas kitam palinkima linktelėjimu, o ne rankos paspaudimu, meldžiantis Tėve mūsų maldą nesusikimbama rankomis.
 • Norintieji priimti šv. Komuniją turės tris galimybes: įprastu būdu (į burną), į rankas bei priimti dvasinę Komuniją. Stebintieji transliacijas taip pat gali priimti dvasinę Komuniją.
 • Vaikai ir suaugusieji nebelaiminami kunigui nykščiu padarant kryžiaus ženklą ant palaiminimo prašančiojo kaktos – kryžiaus ženklas daromas iš tolėliau, nepaliečiant tiesiogiai.
 • Jokie objektai bažnyčiose – kryžiai, relikvijoriai, vyskupų žiedai – nėra bučiuojami. Mišių pradžioje ir pabaigoje kunigas nebučiuoja altoriaus, o perskaitęs Evangeliją – Evangelijų knygos.
 • Lietuvos bažnyčiose jau atsisakyta bendram naudojimui skirto švęsto vandens.
 • Klausyklose turėtų atsirasti specialios plėvelės, atskiriančios kunigą ir penitentą, taip mažinant riziką užsikrėsti atliekant išpažintį. 
 • Kai kuriose bažnyčiose jau atsirado dezinfekcinio skysčio, tikimasi, kad valstybė padės ir jo galės turėti visos bažnyčios.
 • Kol koronavirusas kels grėsmę, nevyks katechetikos užsiėmimai – maldos grupės, pasiruošimas sakramentams ir pan.

 • Turime progą padėti vieni kitiems. Jei šalia gyvena vienišas vyresnio amžiaus žmogus, galime nupirkti maisto, kad jam nereiktų lankytis parduotuvėje. Jei žinome šeimą, kuri neturi kur palikti vaikų, galime jiems padėti. Tai yra gailestingumo darbai, proga darbais liudyti tikėjimą.

 • Nelaimių atvejais prisiminkime maldos svarbą. Šventasis Tėvas ragina melstis ne tik už artimuosius, sergančiuosius, bet ir visus, kurie prisideda prie ligos stabdymo ir ligonių gydymo.

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo kreipimąsi į tikinčiuosius galite skaityti paspaudę čia.

Parengta pagal arkivysk. G. Grušo ir kun. K. Smilgevičiaus spaudos konferencijų ir katalikai.lt medžiagą