EPA nuotrauka

Dabartiniu sunkiu metu, kai esame priversti apriboti tiesioginius kontaktus, turime atsiminti, kad mus visus, Bažnyčios narius, jungia bendrystės ryšiai, sakė popiežius sekmadienį po vidudienio maldos.

„Brangieji broliai ir seserys, – po palaiminimo kreipėsi Pranciškus. – Šiomis dienomis Šv. Petro aikštė tuščia, dėl to kreipiuosi į jus, kurie prisijungėte komunikavimo priemonių pagalba. Epidemijos sąlygomis, kai tenka gyventi griežtesnėje ar švelnesnėje izoliacijoje, esame kviečiami atrasti ir pagilinti visus Bažnyčios narius vienijančios bendrystės svarbą. Vienydamiesi su Kristumi, nesame vieni, esame vienas Kūnas, kurio galva yra Jis. Šią vienybę turime stiprinti malda, taip pat dvasine Komunija, kuri yra labai svarbi ir patartina maldinga praktika tiems, kas negali priimti Eucharistijos sakramento. Tai sakau visiems, bet ypač žmonėms, kurie gyvena vieni.“

Popiežius ir šia proga pakartojo, kad jis yra artimas visiems sergantiesiems ir juos slaugantiesiems, medicinos darbuotojams, savanoriams, o ypač vargstantiesiems ir benamiams, padėkojo visiems už tai, ką kiekvienas šiuo sunkiu metu daro kitų labui.

Popiežius eina į Šv. Marcelino bažnyčią. EPA nuotrauka
Popiežius meldžiasi Didžiojoje Mergelės Marijos bazilikoje. EPA nuotrauka

Po pietų Pranciškus aplankė dvi Romos bažnyčias. Pirmiausia popiežius nuvyko į Didžiąją Mergelės Marijos baziliką ir meldėsi prie Marijos, Salus populi romani (liet. „Romiečių sveikatos“) ikonos. Vėliau Pranciškus aplankė Šv. Marcelino bažnyčią, kurioje saugomas romiečių labai gerbiamas Nukryžiuotasis. Dalį kelio iki šios bažnyčios popiežius ėjo pėsčiomis. Šv. Marcelino bažnyčios kryžius ypač išgarsėjo per 1522 m. marą. Romos gyventojai meldė išgelbėjimo ir jų maldos buvo išklausytos.