Mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras Michaelis A. Perry OFM.

peaceandallgood.org nuotrauka

Vakaruose sparčiai plintanti koronaviruso pandemija grasina mūsų ramiam, įprastam gyvenimo būdui – uždaromos švietimo įstaigos, darbuotojai raginami likti namuose, stabdomos pamaldos. 

Šių įvykių kontekste į viso pasaulio pranciškonus kreipiasi Mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras Michaelis A. Perry OFM. Jis kviečia jungtis maldoje už visus žmones, kurie padeda suvaldyti koronaviruso plitimą, taip pat – pasitikėti Jėzumi ir neprarasti vilties.

VISIEMS ORDINO BROLIAMS

Tesuteikia Viešpats jums ramybę!

Per pastaruosius keletą mėnesių nuo naujojo koronaviruso atsiradimo, mes stebime greitą jo išplitimą iš vieno Kinijos regiono į daugiau nei 115 šalių. Visa žmonija įsitraukė į svarbią kovą, kad sustabdytų viruso plitimą, rūpintųsi juo užsikrėtusiaisiais (daugiau nei 126 000) ir apraudotų tuos, kurie nuo jo mirė (daugiau nei 4500). Ekonominė žala tautoms, šeimoms, atskiriems asmenims ir ypač vargšams tikrai bus katastrofiška.

Koronavirusas Ispanijoje. Madrido oro uostas. EPA nuotrauka

Ankstyvoje pandemijos stadijoje mes galbūt jautėmės saugūs, apsaugoti, turintys imunitetą, atsiriboję ir galbūt netgi truputį abejingi viruso ir jo poveikio atžvilgiu. Tačiau, matydami, kad virusas ir toliau sparčiai plinta, mes atsidūrėme krizės epicentre. Egzistuoja dar daug mokslui nesuprantamų viruso aspektų. Jam nėra jokių ribų ar sienų: nei fizinių, nei socialinių, nei sociologinių, nei religinių ar kultūrinių. Jo užkrečiamumas yra labai pavojingas. Pasaulio šalių vyriausybės kuria įvairius būdus bei priemones stabdyti viruso plitimą, jas įgyvendina ir vykdo. Šie reikalavimai apriboja mūsų asmenines laisves taip, kaip dauguma mūsų niekada nesame patyrę. Tačiau šios priemonės ir reikalavimai yra būtini, kad sustabdytų tolesnį viruso plitimą. Ypatingos maldos reikalingos už tuos, kurie tarnauja pirmosiose gretose: už medikus, mokslininkus, kuriančius vakciną, valstybių vyriausybes, ieškančias efektyvių būdų ir priemonių savo žmonių saugumui ir gerovei užtikrinti.

Mano intencija, rašant jums šiuo metu, yra pabandyti padėti sušvelninti baimę ir nerimą. Tuos iš mūsų, kurie gyvename labiausiai viruso paveiktose šalyse, aš noriu padrąsinti išlikti tvirtus savo tikėjime. Tuos, kurie gyvena šalyse su mažiau užsikrėtimų, noriu padrąsinti išlikti budrius visuose dalykuose. Per šį ypatingą liturginį gavėnios laikotarpį krikščionys yra kviečiami būti drauge su Jėzumi, prisiminti Jo iškentėtus vargus ir išbandymus, apmąstyti Jo mirtį ant kryžiaus kaip grynos meilės auką. Viltis, kurią atneša Prisikėlimas bei kasdien vykdomi teisingumo, gailestingumo ir meilės darbai, tegul įkvepia mus žvelgti toliau nei baimė ar nerimas, ir tegul padeda mums suvokti, jog su mumis yra Jėzus, kuris ir mums taria žodžius, pasakytus savo mylimiems draugams ir mokiniams: „Nebijokite. Aš esu su jumis iki pasaulio pabaigos!“

Koronavirusas Filipinuose. Pareigūnai tikrina vairuotojus. EPA nuotrauka

Šios globalinės epidemijos metu nepameskime iš savo regėjimo lauko daugelio milijonų žmonių, kenčiančių dėl kitokių krizių. Mums ypač rūpi Sirijos, Kongo Demokratinės Respublikos, Venesuelos, Mindanao salos Filipinuose, Sudano Respublikos, Pietų Sudano, Palestinos ir Libano žmonės bei broliai ir seserys, gyvenantys kituose pasaulio kraštuose, kur žmogaus orumas, pagrindinės teisės ir tiesiog gyvybinis išlikimas yra pavojuje. Priimkime kvietimą pranokti visus susiskaldymus ir baimes bei ieškoti kelių, vedančių į autentišką dialogą, bendradarbiavimą ir bendrojo žmonijos, ypač vagšų ir atstumtųjų, gėrio siekimą. Taip pat gilinkime savo įsipareigojimą mylėti ir rūpintis gamta ir aplinka – mūsų bendrais namais. Tegul Viešpats laimina Jus visus, mano brangūs broliai. Tegul mūsų įsitikinimų ir šv. Pranciškaus Asyžiečio įkvėpto atsidavimo Evangelijai jėga įgalina mus būti ištikimais liudytojais meilės ir vilties galybės, kurią mūsų tikėjimas suteikia mums ir visam mūsų gyvenimui.

Koronavirusas Italijoje. Karantine užsidarę piliečiai nepraranda vilties. EPA nuotrauka

Roma, Kovo 12, 2020. Broliškai jūsų Kristuje,

Br. Michaelis A. Perry OFM

Generalinis ministras ir tarnas

Išvertė Aušra Mizgirienė