Cathopic.com nuotrauka

Lietuvoje dėl koronaviruso plitimo paskelbus karantiną, šių metų gavėnia tapo kitokia. Negalint fiziškai dalyvauti šv. Mišiose, eiti Kryžiaus kelio bažnyčioje ar dalyvauti rekolekcijose, dalijamės keletu nuorodų, kurios padės nuotoliniu būdu prasmingai laukti Velykų. 

Dienos Šventojo Rašto skaitiniai: lk.katalikai.lt
Valandų liturgijos malda internete: vl.katalikai.lt
Bažnyčios tekstai internete: eis.katalikai.lt
Šventasis Raštas internete: biblija.lt

Šv. Mišių transliacijų internete sąrašas su nuorodomis

Patarimai, kaip dalyvauti šv. Mišiose, stebint transliaciją

Kontaktai kunigų, vienuolių, pasauliečių, galinčių suteikti dvasinę pagalbą nuotoliniu būdu

Kasdien 20 val. – malda, prašant šv. Juozapo užtarimo

Sielovada karantino sąlygomis

Evangelijos apmąstymai kasdien – tėvų jėzuitų iniciatyva feisbuke

Seserys apvaizdietės kviečia „ryto kavos su sesėmis“ – tiesioginės transliacijos feisbuke kiekvieną rytą 9 val.

Tiberiados broliai siūlo galimybę kasdien dalyvauti Naktinėje maldoje realiu laiku (tiesiogiai) šioje interneto svetainėje. Malda transliuojama kiekvieną dieną, 21 val., išskyrus sekmadienius.
 
Kapucino br. Tomeko Pilch rekolekcijos jutubo kanale kasdien.

Nukryžiuotojo Kristaus seserys rengia „CCžinias“ – vaizdo įrašai feisbuko kanale.

Novena su saleziečiais internete.

Kiekvieną rytą 9 val. krikšioniško radijo XFM eteryje – karantino valanda. Esamą padėti nušviečia dvasininkai, valdžios atstovai, medikai, istorikai, visuomeninių organizacijų vadovai, kitų sričių specialistai.

Nuo kovo 30 d. – septynių dienų gavėnios rekolekcijos internetu su arkivysk. Lionginu Virbalu SJ. Sekdami šv. Ignacu mąstysime apie save ir Dievą, savo vietą pasaulyje, tai, kas trukdo gyvenime ir kas padeda būti tikru žmogumi. Kiekvieną dieną gausite parinktą Šv. Rašto tekstą, mintis dienos tema ir klausimus, apie kuriuos verta pagalvoti. Registracija: misijos3m@gmail.com.

Tikybos pamoka – atgaiva sielai.

Virtuali piligrimystė Lietuvoje: Jono Pauliaus II piligrimų keliu, Vilniaus piligrimų centro siūlomais maršrutais

Mažosios akademijos paskaitų apie krikščionybę garso įrašai

Gyvenimo ir tikėjimo instituto nuotolinio mokymo programos: „Krikščioniškojo dvasingumo lobynas prieštaringaisiais viduramžiais“ nuo kovo 23 d. ir „Kelionė po Naująjį Testamentą“ nuo kovo 24 d. 

Krikščioniški filmai ir laidos

Bažnytinio paveldo muziejaus puslapyje: edukaciniai filmaižaidimai ir užduotys vaikamspaskaitų įrašai ir kt.

#PAGALBAtėvams – katalikiškas darželis „Mažutėliams“ kuria vaizdo reportažus kasdienei prasmingai veiklai su vaiku.