Žydai stvėrėsi akmenų, norėdami Jėzų užmušti. O Jėzus paklausė juos: „Tėvo valia esu jums padaręs daug gerų darbų. Už kurį gi darbą jūs užmušite mane?“
    Žydai jam atsakė: „Ne už gerą darbą užmušime, bet už piktžodžiavimą, kad tu, būdamas žmogus, dediesi Dievu“.
    Jėzus atsakė: „Argi jūsų Įstatyme nėra parašyta: 'Aš tariau: jūs esat dievai!'? Taigi Įstatymas vadina dievais tuos, kuriems skirtas Dievo žodis, ir Raštas negali būti panaikintas. Kaip tad jūs galite sakyti tam, kurį Tėvas pašventino ir siuntė pasaulin: 'Tu piktžodžiauji', kai jis pareiškė: 'Aš – Dievo sūnus!'? Jei aš nedarau savo Tėvo darbų, – netikėkite manimi! O jeigu darau ir manimi netikite, – tikėkite darbais, kad pažintumėte ir suprastumėte, jog Tėvas manyje ir aš jame“.
    Jie dar kartą mėgino jį suimti, bet jis išsprūdo jiems iš rankų. Jėzus vėl pasitraukė anapus Jordano, kur pradžioje Jonas buvo krikštijęs, ir apsistojo tenai.
    Daugelis ėjo pas jį ir kalbėjo: „Jonas, tiesa, nepadarė nė vieno stebuklo, bet ką jis pasakė apie šitą žmogų, buvo teisybė“. Ir daugelis įtikėjo jį tame krašte.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Pranašas kalba apie žmones, kurie nekenčia Teisiojo ir jį persekioja, siekia apkaltinti Dievo niekinimu ir nužudyti. Teisusis kliaujasi Dievu, kuris jį apgins, išteisins ir išaukštins. Dievas yra visos tikrovės kūrėjas ir šaltinis, todėl jis yra tiesa, o kiekvienas, kuris laikosi tiesos, yra palaikomas Dievo, jam neįmanomas pralaimėjimas, kad ir kaip kaltintų jį priešai.

Jėzaus kaltintojai skelbiasi kovojantys dėl Dievo garbės, kad Jėzus nesivadintų Dievo Sūnumi. Viešpats jiems nurodo, jog vykdo Dievo darbus, paklusdamas jo valiai, suvokdamas jo siekius ir savo darbais įvykdydamas jo gerumą. Jis ir dėl to yra Dievo Sūnus, kad pažįsta ir vykdo jo valią, yra į Tėvą panašus troškimais ir darbais. Kovojantieji prieš jį kovoja prieš Dievo valią, todėl gėdingai pralaimi.

Kai mes kylame už Dievo garbę ir prieš nuodėmės piktumą, turime pasitikrinti, ar iš tiesų veikiame kaip Dievo vaikai, ar esame su juo. Ar mūsų kova išreiškia Dievo teisingumą, gailestingumą, jautrumą ir meilę? Jei taip, tai tikrai esame su Dievu ir tikrai nepražūsime, o jei ne, tai reikia susivokti, kad nekovotume savo pačių pražūčiai.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai