Matyti – ne tas pat, kaip žiūrėti, o klausyti – ne tas pat, kaip girdėti.

Ši visiems gerai pažįstama gyvenimiška tiesa pasitvirtina ir pirmųjų Jėzaus mokinių istorijoje. „Jų akys buvo lyg migla aptrauktos“, – pasakoja evangelistas, kalbėdamas apie du mokinius, kurie po Jėzaus nukryžiavimo įvykių nusprendė palikti Jeruzalę ir grįžti į savo gimtąsias vietas. Pakeliui į Emausą prie jų prisigretino Jėzus, tačiaumokiniai Jį atpažino ne iškart.

Meditacijos autorė – benediktinė sesuo Agnietė Ivaškevičiūtė.