„Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda.
Aš - avių vartai. Įeis, išeis ir ganyklą sau ras.
kad apsčiai jo turėtų.“ (Jn 10,1-10)

Mano vardas. Ką man reiškia būti pašauktai vardu? Ganytojas tikrai kalba ne apie mano varde sunertas raides, o apie mano širdyje susigėrusius esminius dalykus. Gyvus arba užpelkėjusius, bet kertinius.

O kaip mums vienam į kitą kreiptis vardu? Kad tikrai pažintume ir sutiktume vienas kitą? Kad taptume tarsi motina - vartais į apstesnį gyvenimą.

Meditacijos autorė Agnė Žemaitytė yra komunikacijos specialistė, Šeimos ir asmens saviugdos centro „Bendrakeleiviai“ sielovadininkė

Bernardinai.TV