Įstatymo raidė ir meilės dvasia – argi tai suderinami dalykai? Neretai patiriame juos kaip vienas kitam prieštaraujančius, konfliktuojančius. Nutinka netgi taip, kad, reikalaudami iš kito įrodyti meilę mums, paverčiame ją kontrolės ar manipuliacijos įrankiu.

O ką Jėzus turi mintyje, sakydamas: „Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų“ (Jn 14, 15)? Kodėl Jis susieja šiuos du kontrastingus elementus?

Meditacijos autorė – Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos sesuo Adelė Pilipavičiūtė (Vilnius).

Bernardinai.TV