Vyskupas Teofilius Matulionis ir jį aplankęs Teofilis Pilka Mordovijos Invalidų namuose 1956 m. Pal. Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondo nuotrauka

2017–2020 metais Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas (TM fondas) surinko vertingą, iki šiol niekur neviešintą vyskupo T. Matulionio laiškų archyvą. Dauguma epistoliarinės palaimintojo dokumentikos (apie 150 laiškų) buvo siųsta iš sovietinės Rusijos į Lietuvą vyskupo brolių ir seserų šeimoms – iš Oršos kalėjimo-persiuntimo punkto, Vladimiro griežtojo režimo kalėjimo ir Potmos Invalidų namų Mordovijoje. Dar apie trisdešimt laiškų yra iš tarpukario Kauno, Romos, JAV, taip pat iš pokario Lietuvos, grįžus iš Rusijos kalėjimų 1956–1962 m. TM fondo rengiamo aukciono „Pandemija 2020“ tikslas – sukaupti lėšų pal. T. Matulionio laiškų knygai išleisti.

Kviečiame užsiregistruoti ir dalyvauti (bidinti) aukcione.

Aukciono pradžia – 2020 m. gegužės 18 d., pabaiga – birželio 10 d.

TM fondas siūlo galimybę įsigyti Lietuvos modernaus meno klasikos, surinktos iš privačių kolekcijų. Aukciono platformoje pristatomas Valentinas Antanavičius, Neemija Arbit Blatas (1908–1999), Leonardas Gutauskas, Elvyra Kairiūkšytė (1950–2006), Vytautas Kalinauskas (1929–2001), Vincas Kisarauskas (1934–1988), Jonas Kuzminskis (1906–1985), Algirdas Steponavičius (1927–1996), Leopoldas Surgailis (1928–2016), Algimantas Švėgžda (1941–1996), Ričardas Vaitiekūnas, Vladas Vildžiūnas (1932–2013).

Pal. T. Matulionio aukcionui savo kūrinius pateikė šiuolaikiniai Lietuvos dailininkai: Kunigunda Dineikaitė, Stasys Eidrigevičius, Jovita Laurušaitė, Aistė Ramūnaitė, Edmundas Saladžius, Vladas Urbanavičius, Mikalojus Vilutis, Benediktas Marija Žukas, Vaidotas Žukas.

Jeigu neketinama varžytis ir įsigyti meno kūrinių, bet norima paremti pal. T. Matulionio laiškų knygos išleidimą, paramą galima pervesti į TM fondo sąskaitą (nurodyta apačioje).

TM fondas 2017–2018 m. Lietuvoje surengė kelias dokumentines parodas apie vyskupą T. Matulionį, 2019 m. pavasarį išleido dokumentinį fotoalbumą „Palaimintasis vyskupas kankinys Teofilius Matulionis / Blessed Bishop Martyr“. Sutelkęs privačias, kultūros paveldo ir Molėtų savivaldybės lėšas 2018–2019 m. restauravo Alantos dvaro patalpas ir šiame gimtajame vyskupo Teofiliaus krašte įsteigė nuolatinį Palaimintojo Teofiliaus Matulionio muziejų.

TM fondas buvo įkurtas 2017 m. Steigėjai: prof. Irena Veisaitė, kun. Julius Sasnauskas, kino dokumentininkas Audrius Stonys, verslo konsultantė Laimutė Milašauskienė, trys palaimintojo T. Matulionio giminaičiai – Agila Gailė, Rūta Grumadaitė, Teofilis Pilka, žurnalistai Ridas Jasiulionis, Donatas Puslys, Alantos seniūnas Aidonas Užubalis, aktorė Dalia Michelevičiūtė, dailininkas V. Žukas.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas. Sąskaita SEB banke: LT877044060008191249.

TM fondo informacija