Kun. Aušvydas Belickas. Aklojo pagydymas

2017 m. Kovo 26 d. | 475 peržiūros | Komentarų nėra

Atsitiktinai sutiktam neregiui Jėzus dovanoja begalinės vertės dovaną – išgydo jo aklumą. Fizinė negalia jį išskyrė iš visuomenės, pavertė nuo kitų malonės priklausomu elgeta. Praregėjęs neregys dabar gali pats pasirūpinti savimi ir pilnai dalyvauti visuomenės gyvenime.

„Gavėnios, atgailos ir dvasinio atsinaujinimo, metu, klausydamasis pasakojimo apie aklojo pagydymą, negaliu neklausti savęs: ar mane pasiekia Kristaus šviesa, ar aš regiu?“ – sako Šv. Mikalojaus bažnyčios klebonas kun. Aušvydas Belickas.

„Įdėmiai tirdamas save, viduje randu daug ydų, silpnybių, blogio tamsos ir šešėlių. Šiandienos Evangelija yra apie mane ir man. Tik pavargęs po daugelio klaidų, nuopolių ir nesėkmių, pradedu suprasti, kad man reikia Jėzaus pagydymo, išvadavimo iš tamsos; man reikia Jo šviesos“.

Bernardinai.TV

Naujausios laidos

Laidų ciklai

Krikščionybės istorija

laidos apie įvairių krikščioniškų bendruomenių istoriją bei didžias praeities asmenybes.

Homilijos

Šventojo Rašto bei religinių švenčių komentarai.

Liudijimai

tiesiog tikėjimo liudijimai.

Teatras

režisierių, aktorių, kritikų mintys bei pasakojimai apie scenos meną.

Kūrybinės iniciatyvos

Laidos apie kūrybą, kuri atveria naujas pasaulio, kuriame gyvename, spalvas.

Krikščionių vienybė

laidos, skirtos geriau pažinti įvairias krikščioniškas bendruomenes ir skatinančios ekumeninę bendrystę.

Virtuali ekskursija

Siūlome virtualią kelionę po muziejų, vienuolyną, bažnyčią ar įdomią parodą.

Būti krikščionimi

Pokalbiai su įvairaus amžiaus, profesijų žmonėmis apie tai, ką jiems reiškia tikėjimas

Kūrėjų portretai

Pasakojimas apie Lietuvos ar užsienio kūrėją.

Bažnyčios ABC

Bažnyčios ABC

Mažesnieji broliai Lietuvoje

Mažesnieji broliai Lietuvoje

Pokalbiai su Ganytojais

Pokalbiai su Lietuvos Katalikų Bažnyčios vyskupais.

Skaitymo malonumas

Cikle kviečiame įvairius Lietuvos žmones pasidalinti savo skaitymo džiaugsmais, knygomis, palikusiomis neišdildomą įspūdį bei mintimis apie tai, kuo jiems šiandien yra svarbus knygų pasaulis.

Valstybės gimimas

Lorem ipsum dolor, consec tetur amet sit amet, consec tetur amet tetur adipiscing adipiscing elit. Consec tetur amet, adipiscing elit.