Kun. Tomas Pilchas OFM Cap. Mūsų Dievas yra bendruomenė

2016 m. Gegužės 22 d. | 427 peržiūros | Komentarų nėra

Dievo apsireiškimo viršūnė yra Jėzus Kristus. Tai Jis mums apreiškė Tėvą, tai jis savo mokiniams leido vadinti Dievą Tėvu. Tai Jėzus pažadėjo atsiųsti nuo Tėvo Šventąją Dvasią.

Dievas – trejybėje vienas – apsireiškė žmonijos istorijoje: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.

Mūsų Dievas yra Trejybė, mūsų Dievas yra bendruomenė. Kodėl? Nes jis yra Meilė, skatome Jono laiške, – jei būtų vienas, negalėtų mylėti.

Dievas yra trijų Asmenų vienybė, apsireiškia kaip mylintis: vienas Asmuo myli kitą, o tas kitas – myli kitus dieviškuosius Asmenis.

Švč. Trejybė visiems žmonėms yra pavyzdys, kaip būti bendruomenėje.

Pradžios knygoje parašyta: „Negera žmogui būti vienam.“ Ir tai pasakyta ne vien apie santuoką, bet ir apie kiekvieną bendruomenę: Dievas kiekvieną žmogų sukūrė tam, kad gyventų, augtų ir džiaugtųsi bendruomenėje. Dievo Sūnus atėjęs į pasaulį pirmiausia sukūrė bendruomenę, kuri vėliau išaugo į Bažnyčią.

Kaip turi gyventi bendruomenė? Kaip Švč. Trejybė – meilėje, kuri yra atsidavimas. Kaip dieviškieji Asmenys atsiduoda vienas kitam, taip mes jų pavyzdžiu turime mylėti ir gerbti kitus, pasiaukoti dėl kitų.

Norėčiau visus paskatinti: jeigu esate bendruomenėje, tai ir toliau būkite bei tobulėkite. Jeigu jos neturite, būtinai susiraskite arba pats ją suburkite: mažą bendruomenę, kuri renkasi bent kartą per savaitę, kurioje kartu skaitysite Šventąjį Raštą, vieni už kitus melsitės ir žmogiškai vieni kitus paremsite.

Bendruomenė yra Bažnyčia, bet mums reikia tokios bendruomenės, kur vienas kitą pažintume, žinotume vienas kito vargus ir džiaugsmus, ir galėtume vienas kitam parodyti gailestingumą. Dievas yra bendruomenė, ir Jis rodo, kas tai yra.

Homilijos autorius – kapucinas, Kauno Šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas. 

Bernardinai.TV

Laidų ciklas » Homilijos

Naujausios laidos

Laidų ciklai

Krikščionybės istorija

laidos apie įvairių krikščioniškų bendruomenių istoriją bei didžias praeities asmenybes.

Homilijos

Šventojo Rašto bei religinių švenčių komentarai.

Liudijimai

tiesiog tikėjimo liudijimai.

Teatras

režisierių, aktorių, kritikų mintys bei pasakojimai apie scenos meną.

Kūrybinės iniciatyvos

Laidos apie kūrybą, kuri atveria naujas pasaulio, kuriame gyvename, spalvas.

Krikščionių vienybė

laidos, skirtos geriau pažinti įvairias krikščioniškas bendruomenes ir skatinančios ekumeninę bendrystę.

Virtuali ekskursija

Siūlome virtualią kelionę po muziejų, vienuolyną, bažnyčią ar įdomią parodą.

Būti krikščionimi

Pokalbiai su įvairaus amžiaus, profesijų žmonėmis apie tai, ką jiems reiškia tikėjimas

Kūrėjų portretai

Pasakojimas apie Lietuvos ar užsienio kūrėją.

Bažnyčios ABC

Bažnyčios ABC

Mažesnieji broliai Lietuvoje

Mažesnieji broliai Lietuvoje

Pokalbiai su Ganytojais

Pokalbiai su Lietuvos Katalikų Bažnyčios vyskupais.

Skaitymo malonumas

Cikle kviečiame įvairius Lietuvos žmones pasidalinti savo skaitymo džiaugsmais, knygomis, palikusiomis neišdildomą įspūdį bei mintimis apie tai, kuo jiems šiandien yra svarbus knygų pasaulis.

Valstybės gimimas

Lorem ipsum dolor, consec tetur amet sit amet, consec tetur amet tetur adipiscing adipiscing elit. Consec tetur amet, adipiscing elit.