Vysk. L. Virbalas SJ: linkiu giedro žvilgsnio, neabejingumo, aktyvumo

2013 m. Gruodžio 16 d. | 799 peržiūros | 1 komentaras

„Mokausi būti vyskupu“ – teigia rugpjūtį Panevėžio vyskupu įšventintas Lionginas Virbalas SJ. Pasitikdami Lietuvos vyskupų paskelbtus Šeimos metus, su vyskupu kalbėjomės ne tik apie šeimos svarbą, tačiau kreipėme žvilgsnį ir į jau pasibaigusius Tikėjimo metus. Šie metai, anot ganytojo, suteikė impulsą kasdienybėje skirti daugiau dėmesio Dievo žodžiui, kuris ugdo ir gilina mūsų visų tikėjimą.

Su Panevėžio vyskupu kalbėjomės ir apie popiežiaus Pranciškaus pontifikatą, apie ganytojiško darbo Lietuvoje ir Italijoje, kur jam teko kurį laiką gyventi, patirtį, vyskupo tarnystę ir Artimųjų Rytų krikščionių, kurių patiriamoms kančioms dažnai liekame abejingi, padėtį.

Šv. Kalėdų ir naujųjų metų laukiantiems žmonėms, vyskupas L. Virbalas SJ linki stengtis išlaikyti giedrą žvilgsnį, nelikti abejingais ir būti aktyviais krikščionimis, veikiančiais visuomenėje. Vyskupas ragina priimti Evangeliją ne tik kaip sunkų uždavinį, tačiau ir kaip džiaugsmą.

Bernardinai.lt

Susijusios laidos

Kun. Rolandas Taučius, homilija balandžio 15Kun. Rolandas Taučius OFM. Atpažinti Prisikėlusįjį 0 komentarų

Kun. Antanas Saulaitis SJKun. Antanas Saulaitis SJ. Kur yra Dievas sunkiais laikais? 0 komentarų

Kun. Juozapas Marija Žukauskas OFMKun. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Švenčiame Bažnyčią 689 peržiūros | 0 komentarų

Leonas XIII popiežius (1810-1903)Bažnyčios socialinio mokymo gimimas 2 komentarai

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJPokalbiai su Kauno arkivykuspu Sigitu Tamkevičiumi. Ne pasakoti, bet liudyti 247 peržiūros | 0 komentarų

Vyskupas Jonas KauneckasPokalbis su vyskupu Jonu Kaunecku. Svarbiausia išklausyti žmones 421 peržiūra | 0 komentarų

Sigitas TamkevičiusPokalbiai su Kauno arkivykuspu Sigitu Tamkevičiumi. Apie tikėjimo kelionę 1 komentaras

Vyskupas Kęstutis KėvalasPokalbiai su Vyskupų Kėvalu (IV) Apie naująją evangelizaciją 465 peržiūros | 0 komentarų

Kęstutis KėvalasPokalbiai su vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Apie muziką 0 komentarų

Kun. dr. Kęstutis KėvalasPokalbiai su vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Pašaukimas įsiveržė į gyvenimą it viesulas 0 komentarų