Kun. Kęstutis Dvareckas. Leisk Dievui mylėti tave

2014 m. Balandžio 27 d. | 889 peržiūros | Komentarų nėra

Švenčiam Dievo gailestingumo sekmadienį, kuris prasidėjo Vilniuje dėka šv. Faustinos drąsos, kuris pasklido po visą pasaulį naujojo šventojo, Jono Pauliaus II iniciatyva, gailestingumo, kurį šventasis popiežius Jonas XXIII vadino „vaistu“.

Norinit, kad gailestingumo žinia ištiesų ką nors keistų, reikia nemažai drąsos atpažinti ir pripažinti, kur ir kokie esame. Neatsitiktinai šios dienos Evangelija keletą kartų mini – „durims esant užrakintoms“. Norint priimti Dievo gailestingumą, reikia pripažinti, jog esame užsisklendę, bijantys, kupini nepilnavertiškumo, atsisakantys mylėti save tokius, kokie esame.

Gailestingumo žinia skamba gydančiai, kai pripažįstame, kad mums jos reikia. Antraip – ji tik vargina.

Skausmingoji gailestingumo žinios pusė yra ta, kad neturime šansų nenusidėti savo jėgomis: gimtoji nuodėmė daro lemiamą įtaką mūsų gyvenimui. Galime dvasingai kalbėti ir melstis, tačiau savo jėgomis blogio išvengti negalime.

Priimti Viešpaties gailestingumą pirmiausiai reiškia priimti save netobbulą, o tada jau – tobulai mylimą.

Homilijos autorius – kunigas Kęstutis Dvareckas yra priklausomų asmenų bendruomenės „Aš esu“vadovas, Vilniaus Visų šventųjų bažnyčios rezidentas.

Bernardinai.TV

Laidų ciklas » Homilijos

Susijusios laidos

Kun. Kęstutis DvareckasKun. Kęstutis Dvareckas. Gailestingumas – įpareigojimas prisikelti 1084 peržiūros | 3 komentarai

Kun. Algirdas ToliatasKun. Algirdas Toliatas. Sekminių misija – sutaikinimas su Dievu 0 komentarų

Jėzus ir fariziejusKun. Nerijus Pipiras. Atviros durys 615 peržiūrų | 0 komentarų

Šv. Tomas apaštalasKun. Aldonas Gudaitis SJ. Du ieškotojai 0 komentarų

Gailestingasis tėvas, Sūnus palaidūnas Kun. Evaldas Darulis OFM. Pasakojimas apie sūnų 0 komentarų

Kun. Mariusz MarszalekasKun. Mariusz Marszalekas. Užuovėja visiems 799 peržiūros | 0 komentarų

Kun. Kęstutis DvareckasKun. Kęstutis Dvareckas. Padaryti vietos Dievui 1261 peržiūra | 0 komentarų

Kun. Kęstutis DvareckasKun. Kęstutis Dvareckas. Tiesiakalbiškumą įgalina pasitikėjmas Dievu 937 peržiūros | 0 komentarų

kun. Kęstutis DvareckasKun. Kęstutis Dvareckas. Dievo troškimų išsipildymo vieta 694 peržiūros | 0 komentarų

Kun. Kęstutis DvareckasKun. Kęstutis Dvareckas. Svarbiausios pamokos 0 komentarų

Homilijos

Šventojo Rašto bei religinių švenčių komentarai.
Ši laida yra laidų ciklo "Homilijos" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »