Šimtas ateities metų

2011 m. Kovo 9 d. | Komentarų nėra

2010 m. viena iš seniausių lietuviškų organizacijų – Ateitininkų federacija – šventė savo gyvavimo šimtmetį. "Šimtas ateities metų" – dokumentinis filmas, skirtas Ateitininkijos jubiliejui.

Ateitininkijos pradžia laikomas 1910 metais vasarį įvykęs Belgijos Liuveno universiteto studentų – lietuvių katalikų susirinkimas, kuriame jie nutarė organizuotai veikti dėl Lietuvos. Kiek vėliau susivienijęs jaunimas tiek Lietuvoje, tiek įvairiuose Europos universitetuose gavo ateitininkų vardą, kuris kilo nuo ir dabar leidžiamo (bei šiomis dienomis taip pat šimtmetį švenčiančio) žurnalo „Ateitis“ pavadinimo.

Ateitininkai ir šiandien yra sėkmingai gyvuojanti organizacija, kurios gretas sudaro apie 3000 narių, beveik antra tiek išeivijoje – JAV, Kanadoje, Vokietijoje ir kitose šalyse. Ateitininkų federacija remiasi krikščioniškomis vertybėmis, ugdo jaunimą kritiškai mąstančiomis, jautriomis ir veikliomis asmenybėmis, kurios gerbia savo šeimos ir tautos tradicijas, aktyviai dalyvauja kuriant visuomenę ir valstybę. Ateitininkai vadovaujasi tautiškumo, visuomeniškumo, inteligentiškumo, šeimyniškumo ir katalikiškumo principais.

Dokumentiniame filme atspindima ateitininkų organizacijos įsikūrimo, gyvavimo tarpukariu Lietuvoje ir okupacijos metais išeivijoje istorija bei veiklos atkūrimas ir organizacijos grąžinimas į nepriklausomą Lietuvą. Filme naudojami tiek archyviniai, dokumentiniai kadrai, tiek šių dienų veiklos akimirkos, prisiminimais dalijasi įvairių kartų ir įvairiose pasaulio šalyse veikiantys ateitininkai.

Filmo autoriai – Vytautas Damaševičius ir Juozas Matonis.

Bernardinai.TV

Laidų ciklas » Jaunimo bendrijos

Susijusios laidos

Vytautas ToleikisVytautas Toleikis apie ateitininkus 0 komentarų

kun. dr. Arvydas Petras ŽygasDalius Ramanauskas. Laida apie kun. Arvydą Žygą 11 komentarų

„Misija Sibiras“ sutiktuvės„Misija Sibiras 2012“: sutiktuvės 0 komentarų

Misija Sibiras 2012„Misija Sibiras 2012“: išlydėtuvės 0 komentarų

Audrius Leilkaitis filmas vilniaus getas-2009„Išgyvenusi Holokaustą“ 1 komentaras

Vilniaus krašto ateitininkų savaitgalisŠventadienio mintys. Šv. Kazimiero šventė jaunimui Vilniuje 0 komentarų

lagerių moterysLagerių moterys. Stefanija Ladigienė 2 komentarai

PJD, madridas 2011, pirmasis popiežiaus susitikimas su jaunimuTikinčio jaunimo susitikimas: įspūdžiai iš Pasaulio jaunimo dienų Ispanijoje 0 komentarų

Animacija. Ozyrio mirtisKazimieras Pečiulevičius ir Modestas Jurkus. Ozyrio mirtis 1 komentaras

Dvigubas kryžiusKitos pusės beieškant: Dvigubo kryžiaus istorija 1 komentaras

Jaunimo bendrijos

Lietuvos jaunimo organizacijų istorija, veikla, iniciatyvos.
Ši laida yra laidų ciklo "Jaunimo bendrijos" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »