Kun. Andžej Šuškevič. Neleisti demonams kalbėti

2015 m. Vasario 8 d. | Komentarų nėra

Vienas šabas iš Jėzaus gyvenimo. Praėjusį sekmadienį girdėjome, kaip Jėzus, atvykęs į Kafarnaumą, mokė, išgydė netyros dvasios apsėstą žmogų. Šiandien girdime to šabo įvykių tęsinį. Jėzus pagydo Petro uošvę, vėliau daugybę kitų ligonių ir... neleidžia demonams kalbėti.

Šios detalės ir mums yra svarbios. Dievo žodis pirmiausiai primena, kad Dievo dovanomis reikia dalintis. Štai, vos pagijusi Petro uošvė pakyla ir patarnauja.

Mes trokštame sveikatos, džiaugsmo, laimės – tai natūralūs, normalūs troškimai, tačiau svarbu neleisti sau užsidaryti vien juose, tapti egoistais, o mokėti dalintis su kitais, dalinti save kitiems.

Toliau Evangelija pasakoja, kaip Jėzus gydo ligonius ir neleidžia demonams kalbėti. Pirmųjų tėvų klaida buvo ta, kad jie leidosi į diskusijas. Piktasis melu paskleidžia abejonę, apgauna ir palieka žmogų vienišą su kaltės prislėgta širdimi.

Mes visi nesame tobuli, turime, nuodėmių, svarbu jas pripažinti, o ne apsiprasti ir nuleisti rankas. Kas gali mums padėti?

Homilijos autorius – kun. Andžejus Šuškevičius yra Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius 

Bernardinai.TV

Laidų ciklas » Homilijos

Susijusios laidos

Vaikas, laukimas, susitikimasKun. Francišek Jusiel. Kad atpažinčiau šeimininką 0 komentarų

valdžia, RomaKun. Bernardas Verbickas OP. Didžioji privilegija 0 komentarų

Gerloff, Emauso istorijaKun. Rolandas Taučius OFM. Kaip sutikti Prisikėlusįjį šiandien? 596 peržiūros | 0 komentarų

Jėzaus krikštasKun. Vytautas Brilius. Panašūs į Dievą 0 komentarų

Jėzus žengia į dangų, šeštinėsKun. Aušvydas Belickas. Apie pasaulio pabaigą 1097 peržiūros | 0 komentarų

Visi šventiejiKun. Bernardas Verbickas OP. Laimingi 732 peržiūros | 0 komentarų

Kunigas Saulius BužauskasKun. Saulius Bužauskas. Vienas kūnas, nes viena dvasia 430 peržiūrų | 0 komentarų

Kun. Kęstas DvareckasKun. Kęstutis Dvareckas. Kas tikrai suteršia? 0 komentarų

Br. Marc-Antoin Bêchétoille OPKun. Marc-Antoine Bechetoille OP. Visagalybės paradoksas 0 komentarų

Kun. Kęstutis DvareckasKun. Kęstutis Dvareckas. Padaryti vietos Dievui 0 komentarų

Homilijos

Šventojo Rašto bei religinių švenčių komentarai.
Ši laida yra laidų ciklo "Homilijos" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »