Mano perkeitimo kelias

2015 m. Kovo 29 d. | Komentarų nėra

Verbų sekmadieniu pradedame Didžiąją savaitę, per kurią minėsime Jėzaus kančios ir prisikėlimo įvykius – išganymo istorijos kulminaciją. Šiandien visose katalikų bažnyčiose per Mišias skaitoma Kristaus kančios istorija. Kun. Aušvydas Belickas šioje vaizdo homilijoje atskleidžia iškilmingo Jėzaus įžengimo į Jeruzalę prasmę bei dalijasi mintimis apie tai, kodėl krikščionys taip brangina Kristaus kančią. Ragina klausti, o kur mes esame Kristaus kančios metu?

Įžengdami Verbų sekamdienį į bažnyčią ir matydami Kryžiaus kelio stotis, gerai žinome, kad tuoj Kristus patirs didelę kančią bei atmetimą. Klausiame savęs, o kur mes esame Kristaus kančios metu?

Šis simbolinis mūsų įžengimas į bažnyčią primena Jėzaus įžengimą į Jeruzalę. Bažnyčia yra mūsų šiandienos Jeruzalė, į kurią įžengiame kartu su Kristumi. Esame minioje, kuri sveikina Išganytoją, tačiau tuoj bus jam keliami priekaištai, jis bus pasmerkiamas mirti. Kur aš esu tuo metu?

Be abejo, norėtųsi būti kuo arčiau Išganytojo. Tačiau būdamas sąžiningas, pirmiausia sau pačiam turiu pripažinti, kad ieškosiu saugios vietos. Iš pašalinio stebėtojo pozicijos yra ir saugiau, ir patogiau stebėti kito kančią. Taip dažnai ir atsitinka, rūpinamės, kad tik tai manęs nepaliestų, kad netektų būti aktyviam dalyviui ir, neduok Dieve, kad netektų kentėti.

Kai Kristus, nešdamas kryžių, sutinka verkiančias Jeruzalės moteris, kurios jo gaili, matydamos jo kruviną ir sužalotą kūną, Jėzus joms sako: „verkite ne manęs, o savo vaikų“. Šie žodžiai kai ką pasako ir man. Jėzus primena, kad tai, ką moterys ir visa minia mato Jame, yra visos žmonijos – ir ten susibūrusių žmonių ir būsimų kartų – blogio išraiška. Pradeda aiškėti, kodėl garbingai ir džiugiai įžengęs į Jeruzalę, staiga Kristus patiria atmetimą ir kančią.

Dievas ne pats parenka išganymo būdą – Jis siuntė savo Sūnų, kad liudytų Gerąją naujieną apie išganymą, liudytų Tiesą apie Dievą ir žmogų, kad žmonės ją priimtų ir atsiverstų. Tačiau matome atmetimą. Iš šiandien žmogus vėl vagia, savinasi pasaulį, teigdamas save dievu. Visas blogis, kuris išplaukia iš mano vidaus, susideda į visą žmonijos blogio visumą ir Kristus tai prisiima.

Aš negaliu nusišalinti nuo šio atmetimo, nes esu žmonijos dalis. Kristuje regiu ir savo blogio dalį, kuris užsislėpęs mano viduje ir kurio dažnai nenoriu nei įvardinti, nei atsikratyti. Sakau: „Aš taip nedarau – nekariauju Ukrainoje, nežudau krikščionių Sirijoje, aš nekaltas...“

Eidamas kančios keliu Kristus dar atskleidžia, kad ir mano išganymo kelias taip pat veda per kančią ir mirtį. Kai aš noriu atsisakyti blogio, noriu įvardinti jį ir pašalinti, keičiu savo mąstymą, atmetu neteisingas mintis ir įsitikinimus, noriu keisti savo gyvenimo būdą – tai yra skausmingas vyksmas. Atsikratyti savo pažeistojo „aš“ yra labai sunku, tačiau Kristus sako: tai yra tavo kelias. Tavo „senasis aš“ turi pereiti šį kančios kelią, turi mirti ant kryžiaus. Tačiau tuo viskas nesibaigia.

Homilijos autorius kun. Aušvydas Belickas yra Vilniaus šv. Mikalojaus parapijos klebonas.

Bernardinai.TV

Susijusios laidos

Kun. Saulius Bužauskas. Šventovė - tai aš /iliustracijaKun. Saulius Bužauskas. Šventovė – tai aš? 0 komentarų

Jėzus įžengia į JeruzalęKun. Antanas Saulaitis SJ. Laisvai prisiimtas kelias 521 peržiūra | 0 komentarų

Aklojo pagydymasKun. Aušvydas Belickas. Aklojo pagydymas 0 komentarų

Gailestingasis tėvas, Sūnus palaidūnas Kun. Evaldas Darulis OFM. Pasakojimas apie sūnų 0 komentarų

Jėzaus atsimainymas, ikonaKun. Saulius Bužauskas. Atrasti savo kalną 811 peržiūrų | 0 komentarų

jėzaus gundymasKun. Andžej Šuškevič. Jėzaus ir mūsų gundymai 759 peržiūros | 0 komentarų

Jėzus žengia į dangų, šeštinėsKun. Aušvydas Belickas. Apie pasaulio pabaigą 1097 peržiūros | 0 komentarų

Kun. Saulius BužauskasParadoksali šlovė 384 peržiūros | 0 komentarų

Kun. Marc-Antoine Bechetoille OPKun. Marc-Antoine Bechetoille OP. Gavėnios rimbas 0 komentarų

Mons. Kęstutis LatožaMons. Kęstutis Latoža. Žmogaus metamorfozė 0 komentarų

Homilijos

Šventojo Rašto bei religinių švenčių komentarai.
Ši laida yra laidų ciklo "Homilijos" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »