Kun. Andžej Šuškevič. Jėzaus ir mūsų gundymai

2016 m. Vasario 14 d. | 759 peržiūros | Komentarų nėra

Iš evangelinių pasakojimų žinome, kad piktosios dvasios žinojo, kas yra Jėzus. Tad šio sekmadienio ištraukoje stebina toks Piktojo įžūlumas: net žinodamas, kad Jėzus yra Dievo sūnus, visatos valdovas, mėgina jį gundyti.

Ši ištrauka turėtų mus padrąsinti, suteikti paguodos, nes atskleidžia dažnai pamirštamą tiesą: pati pagunda dar nėra blogis, dar nėra nuodėmė, su ja galima ir reikia kovoti.

Kuo Piktasis gundo Jėzų?

Iš pradžių pasiūlo akmenis paversti duona, po to parodo turtus, didybę, paskiausiai pasiūlo, kad Jėzų ant rankų nešiotų angelai – iš esmės siūlo išpuikti. Mes, žmonės, dažnai esame gundomi būtent šiais dalykais. Visas mūsų klaidas ir nuodėmes galima sutalpinti į šiuos aspektus, nes čia žmogaus prigimtis labiausia pažeista ir Gundytojas tuo pasinaudoja.

Kaip galima jam pasipriešinti?

Homilijos autorius – Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius.

Bernardinai.TV

Laidų ciklas » Homilijos

Susijusios laidos

Kun. Saulius Bužauskas. Šventovė - tai aš /iliustracijaKun. Saulius Bužauskas. Šventovė – tai aš? 0 komentarų

Gailestingasis tėvas, Sūnus palaidūnas Kun. Evaldas Darulis OFM. Pasakojimas apie sūnų 0 komentarų

Jėzaus atsimainymas, ikonaKun. Saulius Bužauskas. Atrasti savo kalną 811 peržiūrų | 0 komentarų

Kun. Aušvydas BelickasMano perkeitimo kelias 0 komentarų

Kun. Saulius BužauskasParadoksali šlovė 384 peržiūros | 0 komentarų

Kun. Marc-Antoine Bechetoille OPKun. Marc-Antoine Bechetoille OP. Gavėnios rimbas 0 komentarų

Mons. Kęstutis LatožaMons. Kęstutis Latoža. Žmogaus metamorfozė 0 komentarų

Kun. Saulius BužauskasKun. Saulius Bužauskas. Dykumos dovana 856 peržiūros | 0 komentarų

Tėvas SeverinasKun. Severinas Holocher OFM. Mūsų procesija 591 peržiūra | 0 komentarų

Arūnas Peškaitis OFMKun. Arūnas Peškaitis OFM. Jeigu nebūsite su Juo 1138 peržiūros | 0 komentarų

Homilijos

Šventojo Rašto bei religinių švenčių komentarai.
Ši laida yra laidų ciklo "Homilijos" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »